SpinRCP

SpinRCP

SpinRCP je integrirano razvojno okolje za preverjanje modelov z orodjem Spin. Uporablja se za verifikacijo pravilnosti sočasnih in porazdeljenih sistemov. Ponuja uporabniško prijazno urejanje modela sistema, različne načine specifikacije zahtevanih lastnosti modela, grafično predstavitev procesov v obliki nedeterminističnih končnih avtomatov, izvajanje treh tipov simulacije z izrisom zaporedja sporočil ter formalno verifikacijo modela. SpinRCP je prosto dostopen za 32- in 64-bitne operacijske sisteme Windows, Linux in Mac OS X.

Spletna stran:

Spletna stran