O inštitutu

UNIVERZA V MARIBORU
Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko

INŠTITUT ZA ELEKTRONIKO IN TELEKOMUNIKACIJE

Predstojnik inštituta: izr. prof. dr. Andrej Žgank
Namestnik predstojnika: doc. dr. Boštjan Vlaovič

Naslov: Koroška c. 46, 2000 Maribor, Slovenija
Telefon: (02) 220-7-200
E-pošta: ietk@um.si
spletni naslov: https://ietk.feri.um.si

 

Inštitut za elektroniko in telekomunikacije izvaja znanstvenoraziskovalno in razvojno delo na področju elektronike in komunikacijskih tehnologij ter skrbi za izvajanje izobraževalnih programov v okviru univerzitetnih in visokošolskih študijskih programov Elektrotehnika in Telekomunikacije.

Znanstvenoraziskovalno delo na področju temeljnih raziskav poteka v okviru temeljnega raziskovalnega programa Napredne metode interakcij v telekomunikacijah, razvojne in aplikativne raziskave pa v okviru več domačih in mednarodnih raziskovalnih projektov. Z izvajanjem aplikativnih projektov prenaša znanje v slovensko in tujo industrijo.

Na inštitutu je 30 redno zaposlenih sodelavk in sodelavcev.

Telefon

02 / 220 – 7 – 200

E-pošta

ietk@um.si

Naslov

Koroška c. 46
2000 Maribor