Telefonska govorna baza Polidat

Telefonska govorna baza Polidat

Vodja: prof. dr. Bogomir Horvat
Sodelavci: prof. dr. Zdravko Kačič, mag. Matej Rojc, Aleksandra Zögling Markuš
Projektni partnerji: Telekom Slovenija, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko
Cilj projekta je oblikovanje govorne baze, posnete s fiksnim in mobilnim telefonskim omrežjem. Govorna baza je namenjena razvoju in preizkušanju avtomatskih telefonskih sistemov govornega dialoga. Zagotovljena bo dobra pokritost jezika, aplikacij, stilov govora in vplivov okolja. V bazi bo posnet govor 1000 govorcev, posnetih s fiksnim in mobilnim telefonskim omrežjem.
Spletno oglaševanje sponzoriral: