Telekomunikacije

Univerzitetni študijski program Telekomunikacije vključuje najsodobnejše vsebine v skladu z razvojnimi potrebami gospodarstva:

 • internet stvari – IoT,G216_7
 • sodobna računalniška in komunikacijska omrežja,
 • oddajni in komunikacijski sistemi,
 • razvoj mobilnih aplikacij in tehnologij LTE in 5G,
 • internet in spletne storitve,
 • digitalni radio in televizija,
 • digitalno procesiranje signalov, avdia, slik in videa,
 • sodobni vmesniki človek-stroj, virtualni asistenti,
 • napredne telekomunikacijske storitve in umetna inteligenca ter
 • inteligentno okolje in pametne hiše.

Konvergenca področij elektronike, računalništva, radiodifuzije in govornih ter podatkovnih žičnih in brezžičnih komunikacij je postavila področje telekomunikacij v središče sodobnega razvoja komunikacijskih tehnologij. Temu sledi tudi študijski program Telekomunikacije, ki je interdisciplinaren in vključuje naslednje sklope:

 • komunikacijski sistemi,
 • omrežja in
 • storitve.

Študentje spoznajo fizikalne lastnosti komunikacijskih sistemov, strojno in programsko opremo, načrtujejo algoritme in razvijajo inovativne rešitve v okviru projektnega dela.