O projektu

O projektu

Storitev interaktivnega posredovanja informacij za uporabnike s posebnimi potrebami

V okviru projekta SIPINA sta bili razviti mobilni aplikaciji, ki uporabnikom s posebnimi potrebami omogočata prilagojen dostop do informacij.

  • SIPINA Virtual
    Storitev omogoča krmiljenje osebnega računalnika preko mobilne naprave. Uporabniki, ki imajo mobilno napravo z zaslonom na dotik lahko enostavno upravljajo osebni računalik preko zaslona mobilne naprave. Storitev je namenjena gibalno oviranim uporabnikom.
  • SIPINA E-bralnik
    Storitev omogoča prebiranje novic RSS preko govornega vmesnika. Uporabnik s preprostimi govornimi ukazi izbira vir RSS novic, področje izbranega vira in odloči o prebiranju novice, katere naslov mu je sistem posredoval v govorjeni obliki. Izbrano vsebino novice sistem posreduje uporabniku v govorjeni obliki. Storitev je namenjena predvsem slepim in slabovidim uporabnikom.

Partnerji projekta:

SIPINA-partner1Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko

SIPINA-partner2 Društvo študentov invalidov Slovenije

Projekt je financiralo Ministrstvo za izobraževanje znanost in šport v okviru Javnega razpisa za sofinanciranje projektov razvoja e-storitev in mobilnih aplikacij za javne in zasebne neprofitne organizacije 2012-13.

SIPINA-financer

Storitev interaktivnega posredovanja informacij za uporabnike s posebnimi potrebami

CILJ:

Rešitev problema bolj naravnega in človeku bolj prijaznega ter preprostega dostopanja do e-vsebin in njihovega upravljanja ter posebej naslovitev  problemov, s katerimi se pri uporabi e-storitev in mobilnih aplikacij srečujejo študenti invalidi.

V projektu SIPINA predlagamo platformo, ki vključuje uporabo. omogočitvenih tehnologij (ASR,TTS, taktilna komunikacija), s katerimi lahko posamezne komunikacijske modalnosti  nadomestimo z uporabniku primernejšo in naravnejšo modalnostjo.

Motorično ovirani, slepi in slabovidni uporabniki lahko na osnovi take platforme taktilno in vizualno modalnost nadomestijo z modalnostjo govorne/akustične komunikacije v obeh smereh

Ciljne e-storitve:

  • e-storitev interaktivnega posredovanja/prebiranja informacij za uporabnike s posebnimi potrebami (predvsem gibalno ovirane ter slepe in slabovidne),
  • upravljanje osebnega računalnika preko mobilne naprave (mobilnega telefona, računalniške tablice)
  • interaktivno posredovanje/prebiranje informacij s pomočjo govornih tehnologij za slovenski jezik (uporaba sistemov avtomatskega razpoznavanja in sinteze govora),
  • multimodalna komunikacija (taktilna in govorna komunikacija), prilagojena uporabnikom s posebnimi potrebami.