GENESIS

GENESIS

genesisPlatforma GENESIS je namenjena raziskovanju na področju govorno krmiljenih mobilnih sistemov in sodobnih komunikacij. Opremljena je z videokamero in avdio modulom za zajem slike in zvoka. Zvok in slika se prek brezžičnega oddajnika na mobilni platformi pošiljata na strežniški sistem. Mobilna platforma komunicira s strežnikom preko brezžičnega usmerjevalnika. Preko njega prejema ukaze od strežnika, strežniku pa pošilja telemetrične podatke senzorjev in sliko. Na mobilni platformi so senzorji za merjenje razdalje in zaznavanje ovir, senzor temperature in senzorji za merjenje pospeška. Strežniški sistem lahko komunicira z enim ali več odjemalci, ki poleg grafičnega vmesnika vsebujejo tudi razpoznavalnik govora. Odjemalci omogočajo uporabniku preko grafičnega in govornega vmesnika interaktivno komunikacijo z mobilno platformo in pa prikaz telemetričnih, zvočnih in slikovnih podatkov.