Diplomanti

Visokošolski strokovni program

 • Damir Vlašić
 • Samo Filip Balan
 • Darka Pernek
 • Karel Krajnc
 • Milan Lešnik
 • Darko Romih
 • Bojan Ploj
 • Borut Klepec
 • Andrej Puconja
 • Krešimir Meštrić
 • Tomislav Gačnik
 • Robert Jedrejčić
 • Rudolf Prosen
 • Damir Matotek
 • Dragotin Vehovar
 • Velimir Mađarić
 • Rudolf Weinzerl
 • Liljan Belšak
 • Maksimiljan Krautič
 • Boris Korže
 • Danilo Fras
 • Miroslav Žilaji
 • Anton Verdenik
 • Franc Vrbančič
 • Boštjan Lorenci
 • Mojca Sabolič
 • Boris Štefančič
 • Janko Cukjati
 • Drago Strbad
 • Dean Žbulj
 • Tomislav Hraščanec
 • Andualem Asfaw Bekele
 • Goran Sučić
 • Jure Sande
 • Miro Rogina
 • Nataša Lužnik
 • Vladimir Jenuš
 • Zdravko Pavleković
 • Tomaž Konečnik
 • Emil Ošlak
 • Bojan Jarc
 • Slavko Sajko
 • Dejan Jovanovič
 • Vinko Mlinarič
 • Marjan Štrakl
 • Andrej Miksić
 • Miran Potočnik
 • Branko Mandelc
 • Srečko Umek
 • Robert Golob
 • Aleksandar Ančić
 • Romana Berniak
 • Andrej Kupčič
 • Igor Godec
 • Matjaž Vodušek
 • Matej Šiško
 • Miloš Bevc
 • Igor Rojs
 • Bojan Debenjak
 • Bogdan Potočnik
 • Igor Zaverski
 • Simon Pogorelčnik
 • Branko Potisk
 • Aljoša Nikl
 • Danilo Kozoderc
 • Gregor Vrečko
 • Albert Gyurica
 • Uroš Zavodnik
 • Milan Brumec
 • Janez Stergar
 • Bojan Imperl
 • Dejan Dreo
 • Dragutin Mustač
 • Karl Korošec
 • Miro Vargek
 • Sebastijan Elbl
 • Goran Delić
 • Dušan Bosnar
 • Emil Ketiš
 • Emil Ketiš
 • Dejan Marko
 • Gregor Jokovič
 • Matej Šalamon
 • Igor Grašič
 • Branko Satler
 • Dejan Žohar
 • Mirko Markelič
 • Jože Vene
 • Dražen Keresteny
 • Vitomir Kralj
 • Alojz Krajnc
 • Borut Borovšak
 • Igor Justinek
 • Andrej Kruščič
 • Danilo Veberič
 • Robert Kovačič
 • Jože Hebar
 • Milan Ojsteršek
 • Pavel Demšar
 • Edvard Meglič
 • Robert Goropevšek
 • Bojan Košič
 • Božidar Dokl
 • Dominik Kristovič
 • Tomaž Žgavc
 • Aleš Križnik
 • Herbert Talaber
 • Siniša Novak
 • Matjaž Podrekar
 • Tomaž Pinter
 • Marko Valant
 • Ladislav Soke
 • Aljoša Alt
 • Albin Pevec
 • Boris Ratej
 • Darko Šuštar
 • Miro Vrečko
 • Dragan Jerković
 • Boris Kostanjevec
 • Andrej Ogrizek
 • Iztok Konrad
 • Miloš Kužner
 • Zdenko Maučec
 • Matjaž Žilavec
 • Darko Horvat
 • Tomaž Aljaž
 • Gorazd Kurež
 • Janez Kaiser
 • Davorin Osebik
 • Rado Gornik
 • Nives Vučina
 • Mladen Lacković
 • Branimir Orešek
 • Dejan Jug
 • Marko Naraločnik
 • Tomaž Rauter
 • Predrag Jurić
 • Samo Vehovar
 • Ivan Jenkač
 • Marko Planinšek
 • Matej Rojc
 • Gregor Smodiš
 • Gorazd Gorenšek
 • Boštjan Tržan
 • Matjaž Krušič
 • Ivan Kokol
 • Boris Lašič
 • Andrej Cvikl
 • Marko Munda
 • Stojan Brkić
 • Kristijan Crnković
 • Andrej Skamen
 • Andrej Ferčič
 • Andreja Rojko
 • Marjan Bezjak
 • Miljenko Križmarić
 • Matjaž Černec
 • Aljoša Rojac
 • Peter Skerbinek
 • Svetlan Molnar
 • Zoran Galun
 • Andrej Kačič
 • Črtomir Ješelnik
 • Andrej Horvat
 • Iztok Kramberger
 • Andrej Zelenko
 • Roman Majer
 • Franc Šalamun
 • Aleš Jurančič
 • Iztok Milošič
 • Valter Čermelj
 • Danijel Zavratnik
 • Alojz Krašovec
 • Matjaž Cizej
 • Aleksander Kogal
 • Marjan Gomolj
 • Damijan Pišek
 • Igor Barton
 • Anka Žibert
 • Irvin Sirotić
 • Đorđe Stakić
 • Darko Zbodulja
 • Anton Mavsar
 • Dejan Kampuš
 • Peter Nežić
 • Andreja Drofenik
 • Boštjan Sedmak
 • Silvo Pungertnik
 • Zoran Škrlj
 • Ernest Gungl
 • Tomaž Bizjak
 • Tomaž Felicijan
 • Damjan Vlaj
 • Janez Pustatičnik
 • Marjan Borovšak
 • Aleš Švanjcer
 • Dejan Kamenšek
 • Gregor Švagerl
 • Robert Klemenčič
 • Robert Umer
 • Anton Petrič
 • Franc Rajh
 • Matjaž Žgavc
 • Robert Pleh
 • Andrej Roškarič
 • Boris Štuhec
 • Danijel Kukovič
 • Damjan Javernik
 • Igor Horvat
 • Boštjan Nemec
 • Tomislav Vrdoljak
 • Marwan Al-Ayoub
 • Janez Modic
 • Dejan Valh
 • Boštjan Vlaovič
 • Tatjana Avdičaušević Kuhar
 • Andrej Žgank
 • Vladimir Hozjan
 • Simon Žerjav
 • Boštjan Lapan
 • Aleksander Vehovar
 • Franc Pišek
 • Tibor Gerenčer
 • Robert Veronik
 • Ivan Pulko
 • Matjaž Brumec
 • Miran Waldhutter
 • Bojan Flander
 • Nenad Bulić
 • Boštjan Lenarčič
 • Daniel Čeh-Ambruš
 • Marko Mlakar
 • Peter Vicman
 • Robert Ferk
 • Vladimir Ljevaja
 • Matevž Čadonič
 • Tihomir Pukšič
 • Anton Zorko
 • Janko Debenjak
 • Peter Rulić
 • Damjan Luc
 • Silvije Mubrin
 • Bojan Kotnik
 • Tomaž Rotovnik
 • Gregor Štumpfel
 • Matjaž Kolarič
 • Mile Vidaković
 • Bojan Kojčinović
 • Boštjan Bubnič
 • Marko Pipenbaher
 • Anton Munda
 • Boštjan Horvat
 • Saša Bunetič
 • Gorazd Bališ
 • Matej Cigler
 • Simon Šantavec
 • Aleksander Ketiš
 • Janez Strmšnik
 • Peter Kuzman
 • Matej Breznik
 • Peter Kelemen
 • Vladimir Slemenšek
 • Ramiz Derlić
 • Andrej Kosi
 • Aleksander Ravnjak
 • David Dedič
 • David Vrtin
 • Andrej Grilc
 • Andrej Špec
 • Bogomir Bernad
 • Boštjan Šorgo
 • Andrej Karpov Barovič
 • Boštjan Meglič
 • Matej Vesenjak
 • Tadej Božičko
 • Robert Šunta
 • Boštjan Majhenič
 • Dušan Vinkler
 • Boštjan Brodej
 • Darko Gradišnik
 • Matjaž Žuran
 • Simon Horvat
 • Aleš Kovačec
 • Dušan Prelog
 • Janez Kitak
 • Dejan Miletić
 • Aleksander Slemenšek
 • Boštjan Majč
 • Damir Medenjak
 • Boštjan Imperl
 • Goran Madjar
 • Matjaž Kvas
 • Filip Potočnik
 • Aleksander Premuš
 • Bojan Sarnic
 • Mihael Brecl
 • Ljubomir Oberski
 • Ivan Vidmar
 • Matej Matuš
 • Kosta Kovačič
 • Dejan Hergan
 • Peter Mlakar
 • Štefan Matjašič
 • Alan Klajnšek
 • Sebastijan Lihtenvalner
 • Darko Pihler
 • Marko Kos
 • Edi Širec
 • Matej Grašič
 • Matjaž Golič
 • Mitja Kukovec
 • Andrej Špenga
 • Andrej Medved
 • Uroš Kovše
 • Marko Lapornik
 • Boštjan Kovše
 • Dani Sajtl
 • Darko Mandelc
 • Mirza Pašović
 • Gregor Hojnik
 • Dejan Moharič
 • Boštjan Tement
 • Igor Jaušovec
 • Stanislav Goličnik
 • Jurij Rezar
 • Uroš Furman
 • Aleš Guzej
 • Rok Spanžel
 • Zlatko Pirtovšek
 • Andrej Sakelšek
 • Tomaž Majcen
 • Elvir Čaušević
 • Mitja Gomboc
 • Jože Žagavec
 • Matej Kirbiš
 • Tomaž Dobrišek
 • Damir Vlašić
 • Samo Filip Balan
 • Darka Pernek
 • Karel Krajnc
 • Milan Lešnik
 • Darko Romih
 • Bojan Ploj
 • Borut Klepec
 • Andrej Puconja
 • Krešimir Meštrić
 • Tomislav Gačnik
 • Robert Jedrejčić
 • Rudolf Prosen
 • Damir Matotek
 • Dragotin Vehovar
 • Velimir Mađarić
 • Rudolf Weinzerl
 • Liljan Belšak
 • Maksimiljan Krautič
 • Boris Korže
 • Danilo Fras
 • Miroslav Žilaji
 • Anton Verdenik
 • Franc Vrbančič
 • Boštjan Lorenci
 • Mojca Sabolič
 • Boris Štefančič
 • Janko Cukjati
 • Drago Strbad
 • Dean Žbulj
 • Tomislav Hraščanec
 • Andualem Asfaw Bekele
 • Goran Sučić
 • Jure Sande
 • Miro Rogina
 • Nataša Lužnik
 • Vladimir Jenuš
 • Zdravko Pavleković
 • Tomaž Konečnik
 • Emil Ošlak
 • Bojan Jarc
 • Slavko Sajko
 • Dejan Jovanovič
 • Vinko Mlinarič
 • Marjan Štrakl
 • Andrej Miksić
 • Miran Potočnik
 • Branko Mandelc
 • Srečko Umek
 • Robert Golob
 • Aleksandar Ančić
 • Romana Berniak
 • Andrej Kupčič
 • Igor Godec
 • Matjaž Vodušek
 • Matej Šiško
 • Miloš Bevc
 • Igor Rojs
 • Bojan Debenjak
 • Bogdan Potočnik
 • Igor Zaverski
 • Simon Pogorelčnik
 • Branko Potisk
 • Aljoša Nikl
 • Danilo Kozoderc
 • Gregor Vrečko
 • Albert Gyurica
 • Uroš Zavodnik
 • Milan Brumec
 • Janez Stergar
 • Bojan Imperl
 • Dejan Dreo
 • Dragutin Mustač
 • Karl Korošec
 • Miro Vargek
 • Sebastijan Elbl
 • Goran Delić
 • Dušan Bosnar
 • Emil Ketiš
 • Emil Ketiš
 • Dejan Marko
 • Gregor Jokovič
 • Matej Šalamon
 • Igor Grašič
 • Branko Satler
 • Dejan Žohar
 • Mirko Markelič
 • Jože Vene
 • Dražen Keresteny
 • Vitomir Kralj
 • Alojz Krajnc
 • Borut Borovšak
 • Igor Justinek
 • Andrej Kruščič
 • Danilo Veberič
 • Robert Kovačič
 • Jože Hebar
 • Milan Ojsteršek
 • Pavel Demšar
 • Edvard Meglič
 • Robert Goropevšek
 • Bojan Košič
 • Božidar Dokl
 • Dominik Kristovič
 • Tomaž Žgavc
 • Aleš Križnik
 • Herbert Talaber
 • Siniša Novak
 • Matjaž Podrekar
 • Tomaž Pinter
 • Marko Valant
 • Ladislav Soke
 • Aljoša Alt
 • Albin Pevec
 • Boris Ratej
 • Darko Šuštar
 • Miro Vrečko
 • Dragan Jerković
 • Boris Kostanjevec
 • Andrej Ogrizek
 • Iztok Konrad
 • Miloš Kužner
 • Zdenko Maučec
 • Matjaž Žilavec
 • Darko Horvat
 • Tomaž Aljaž
 • Gorazd Kurež
 • Janez Kaiser
 • Davorin Osebik
 • Rado Gornik
 • Nives Vučina
 • Mladen Lacković
 • Branimir Orešek
 • Dejan Jug
 • Marko Naraločnik
 • Tomaž Rauter
 • Predrag Jurić
 • Samo Vehovar
 • Ivan Jenkač
 • Marko Planinšek
 • Matej Rojc
 • Gregor Smodiš
 • Gorazd Gorenšek
 • Boštjan Tržan
 • Matjaž Krušič
 • Ivan Kokol
 • Boris Lašič
 • Andrej Cvikl
 • Marko Munda
 • Stojan Brkić
 • Kristijan Crnković
 • Andrej Skamen
 • Andrej Ferčič
 • Andreja Rojko
 • Marjan Bezjak
 • Miljenko Križmarić
 • Matjaž Černec
 • Aljoša Rojac
 • Peter Skerbinek
 • Svetlan Molnar
 • Zoran Galun
 • Andrej Kačič
 • Črtomir Ješelnik
 • Andrej Horvat
 • Iztok Kramberger
 • Andrej Zelenko
 • Roman Majer
 • Franc Šalamun
 • Aleš Jurančič
 • Iztok Milošič
 • Valter Čermelj
 • Danijel Zavratnik
 • Alojz Krašovec
 • Matjaž Cizej
 • Aleksander Kogal
 • Marjan Gomolj
 • Damijan Pišek
 • Igor Barton
 • Anka Žibert
 • Irvin Sirotić
 • Đorđe Stakić
 • Darko Zbodulja
 • Anton Mavsar
 • Dejan Kampuš
 • Peter Nežić
 • Andreja Drofenik
 • Boštjan Sedmak
 • Silvo Pungertnik
 • Zoran Škrlj
 • Ernest Gungl
 • Tomaž Bizjak
 • Tomaž Felicijan
 • Damjan Vlaj
 • Janez Pustatičnik
 • Marjan Borovšak
 • Aleš Švanjcer
 • Dejan Kamenšek
 • Gregor Švagerl
 • Robert Klemenčič
 • Robert Umer
 • Anton Petrič
 • Franc Rajh
 • Matjaž Žgavc
 • Robert Pleh
 • Andrej Roškarič
 • Boris Štuhec
 • Danijel Kukovič
 • Damjan Javernik
 • Igor Horvat
 • Boštjan Nemec
 • Tomislav Vrdoljak
 • Marwan Al-Ayoub
 • Janez Modic
 • Dejan Valh
 • Boštjan Vlaovič
 • Tatjana Avdičaušević Kuhar
 • Andrej Žgank
 • Vladimir Hozjan
 • Simon Žerjav
 • Boštjan Lapan
 • Aleksander Vehovar
 • Franc Pišek
 • Tibor Gerenčer
 • Robert Veronik
 • Ivan Pulko
 • Matjaž Brumec
 • Miran Waldhutter
 • Bojan Flander
 • Nenad Bulić
 • Boštjan Lenarčič
 • Daniel Čeh-Ambruš
 • Marko Mlakar
 • Peter Vicman
 • Robert Ferk
 • Vladimir Ljevaja
 • Matevž Čadonič
 • Tihomir Pukšič
 • Anton Zorko
 • Janko Debenjak
 • Peter Rulić
 • Damjan Luc
 • Silvije Mubrin
 • Bojan Kotnik
 • Tomaž Rotovnik
 • Gregor Štumpfel
 • Matjaž Kolarič
 • Mile Vidaković
 • Bojan Kojčinović
 • Boštjan Bubnič
 • Marko Pipenbaher
 • Anton Munda
 • Boštjan Horvat
 • Saša Bunetič
 • Gorazd Bališ
 • Matej Cigler
 • Simon Šantavec
 • Aleksander Ketiš
 • Janez Strmšnik
 • Peter Kuzman
 • Matej Breznik
 • Peter Kelemen
 • Vladimir Slemenšek
 • Ramiz Derlić
 • Andrej Kosi
 • Aleksander Ravnjak
 • David Dedič
 • David Vrtin
 • Andrej Grilc
 • Andrej Špec
 • Bogomir Bernad
 • Boštjan Šorgo
 • Andrej Karpov Barovič
 • Boštjan Meglič
 • Matej Vesenjak
 • Tadej Božičko
 • Robert Šunta
 • Boštjan Majhenič
 • Dušan Vinkler
 • Boštjan Brodej
 • Darko Gradišnik
 • Matjaž Žuran
 • Simon Horvat
 • Aleš Kovačec
 • Dušan Prelog
 • Janez Kitak
 • Dejan Miletić
 • Aleksander Slemenšek
 • Boštjan Majč
 • Damir Medenjak
 • Boštjan Imperl
 • Goran Madjar
 • Matjaž Kvas
 • Filip Potočnik
 • Aleksander Premuš
 • Bojan Sarnic
 • Mihael Brecl
 • Ljubomir Oberski
 • Ivan Vidmar
 • Matej Matuš
 • Kosta Kovačič
 • Dejan Hergan
 • Peter Mlakar
 • Štefan Matjašič
 • Alan Klajnšek
 • Sebastijan Lihtenvalner
 • Darko Pihler
 • Marko Kos
 • Edi Širec
 • Matej Grašič
 • Matjaž Golič
 • Mitja Kukovec
 • Andrej Špenga
 • Andrej Medved
 • Uroš Kovše
 • Marko Lapornik
 • Boštjan Kovše
 • Dani Sajtl
 • Darko Mandelc
 • Mirza Pašović
 • Gregor Hojnik
 • Dejan Moharič
 • Boštjan Tement
 • Igor Jaušovec
 • Stanislav Goličnik
 • Jurij Rezar
 • Uroš Furman
 • Aleš Guzej
 • Rok Spanžel
 • Zlatko Pirtovšek
 • Andrej Sakelšek
 • Tomaž Majcen
 • Elvir Čaušević
 • Mitja Gomboc
 • Jože Žagavec
 • Matej Kirbiš
 • Tomaž Dobrišek

Univerzitetni program

 • Damjan Ferlič
 • Samo Polanec
 • Danilo Fras
 • Uroš Zagožen
 • Andrej Žnidarko
 • David Bricman
 • Marko Krošel
 • Peter Matul
 • Dejan Lampret
 • Tomaž Motaln
 • Ciril Golob
 • Janez Vošner
 • Andrej Vrečer
 • Gregor Steblovnik
 • Jože Skornšek
 • Darjan Gorenak
 • Jože Gorjanc
 • Darko Štraus
 • Tadej Mastnak
 • Uroš Kašca
 • Dražen Djukić
 • Klemen Selčan

Visokošolski strokovni program

 • Marko Lepener
 • Aleš Štricelj
 • Gregor Kočevar
 • Bojan Mazej
 • Marko Brvar
 • Jure Kobal
 • Aleš Zelenik
 • Benjamin Kolar
 • Goran Štrok
 • Peter Böhm
 • Smrekar Vladimir
 • Primož Jeran
 • Andrej Šumak
 • Tomaž Zelenik
 • Matic Topolovec
 • Tim Kovše
 • Žiga Berce
 • Jure Brkljačić
 • Izidor Mlakar
 • Hermina Hasić
 • Iztok Gorjanc
 • Peter Ostovršnik
 • Aleš Kokol
 • Sibila Vadlja
 • Uroš Kokot
 • Klara Podbreznik
 • Anton Čepin
 • Marko Matijaško
 • Marko Lubej
 • Dejan Cencelj
 • Mladen Markušić
 • Tomaž Lovrenčič
 • Damjan Kosič
 • Gregor Kavšček
 • Dejan Gačnik
 • Matevž Ževart
 • Boštjan Šteiner

Univerzitetni program

 • Arh Andrej
 • Berce Žiga
 • Bibianko Urban
 • Böhm Peter
 • Brkljačić Jure
 • Brvar Marko
 • Bule Jernej
 • Cencelj Dejan
 • Čepin Anton
 • Finšgar Primož
 • Flego Dorjan
 • Gačnik Dejan
 • Golob Andrej
 • Gorjanc Iztok
 • Gošek Aleš
 • Hasić Hermina
 • Hojak Aleš
 • Jauk Tomo
 • Jelušič Miran
 • Jeran Primož
 • Kavšček Gregor
 • Klanjšek Janez
 • Kobal Jure
 • Kočevar Gregor
 • Kokol Aleš
 • Kokot Uroš
 • Kolar Aljaž
 • Kolar Benjamin
 • Kopmajer David
 • Korade Matej
 • Kosič Damjan
 • Kosmač Matic
 • Kovše Tim
 • Lepener Marko
 • Lešnik Dejan
 • Lilek Matic
 • Lovrenčič Tomaž
 • Lubej Marko
 • Lugarič Matej
 • Macur Jasmina
 • Markušić Mladen
 • Matijaško Marko
 • Mazej Bojan
 • Mlakar Izidor
 • Mlakar Jure
 • Mlinarič Rok
 • Mlinarič Žiga
 • Nuč Suzana
 • Ostovršnik Peter
 • Ovčar Nikola
 • Paradiž Zala
 • Podbreznik Klara
 • Podkrižnik Matej
 • Polajžer Matej
 • Potočnik Tomaž
 • Prelog Tomaž
 • Presker Marko
 • Prosenjak Danijel
 • Sitar Sandra
 • Smrekar Vladimir
 • Šteiner Boštjan
 • Štricelj Aleš
 • Štrok Goran
 • Šumak Andrej
 • Topolovec Matic
 • Vadlja Sibila
 • Valenti Mitja
 • Vitez Matej
 • Volf Marko
 • Zelenik Aleš
 • Zelenik Andrej
 • Zelenik Tomaž
 • Zimšek Danilo
 • Ževart Matevž
 • Žgur Igor
 • Žlahtič Marko
 • Žurman Beno