SPEECHDAT II

SPEECHDAT II

Naziv projekta: Govorne podatkovne baze za kreiranje govorno vodenih telestoritev
Vodja: red. prof. dr. Bogomir Horvat
Projektni partnerji: 15 Evropskih držav
Financira: EU, SIEMENS
Trajanje: 1996-1998
Namen projekta je izgradnja govorne podatkovne baze namenjene za razvoj in testiranje sistemov avtomatskega dialoga preko telefona. Osnovne značilnosti baze so: uporabnost v različnih aplikacijah, razpoložljivost v različnih evropskih jezikih, različnih govornih stilih in z različnimi vplivi iz okolja. Projekt vključuje tudi standardizacijo govorne baze. Slovenska govorna baza vključuje 100 govorcev.