Govorno vodeni enotni sporočilni sistem

Govorno vodeni enotni sporočilni sistem

Sodobni komunikacijski sistemi omogočajo komunikacijo z različnimi komunikacijskimi sredstvi: elektronska pošta, govorna pošta, faks, SMS sporočila … Razvoj mobilne telefonoje zmeraj bolj postavlja v ospredje zahtevo po doseganju informacije, poslane s poljubnim komunikacijskim sredstvom, s katerokoli izmed uporabniku razpoložljivih komunikacijskih naprav. Ta zahteva vodi do zasnove enotnega sporočilnega sistema (unified messaging system), ki omogoča uporabniku dostop do vseh nanj naslovljenih sporočil in informacij, neglede na to s katerim sredstvom so bila poslana. Takšni sistemi običajno omogočajo uporabniku tudi upravljanje s prejetimi sporočili in pošiljanje sporočil z izbranim komunikacijskim sredstvom. Polno veljavo in smisel dosežejo ti sporočilni sistemi, ko uporabnik uporablja enotni sporočilni sistem na daljavo, torej ob uporabi telefona, to je mobilnega telefona, to je mobilnega telefona.

sporocilni_sistem_small
Uporaba tonskega izbiranja se pri upravljanju z sporočilnim sistemom izkaže kot uporabniško manj prijazna. Uporaba sporočilnega sistema posatane učinkovita ob uporabi govorne tehnologije. Ob vključitvi sistemov avtomatskega razpoznavanja in sinteze govora lahko uporabnik ob upravljanju s sporočilnim sistemom v ukaznem načinu, tudi narekuje sporočila, pošilja elektronsko pošto, in posluša vsebino prispelih sporočil. Raziskovalna skupina na FERI je razvila govorno voden enotni sporočilni sistem, ki omogoča uporabniku enoten dostop do sporočil naslovljenih na uporabnika in poslanih z različnimi komunikacijskimi sredstvi. Sistem omogoča sprejem in upravljanje z elektronsko pošto, govorno pošto in SMS sporočili. Ob uporabi sistema avtomatskega razpoznavanja in sinteze slovenskega govora omogoča govorno krmiljenje sistema – upravljanje s sporočili v bazi podatkov sporočilnega strežnika (v ukaznem načinu delovanja) ter narekovanje sporočil, ki se lahko pošljejo naslovniku v obliki govorne pošte, elektronske pošte ali SMS sporočila. Enotni sporočilni sistem teče na PC računalniku, uporabnik pa lahko preko grafičnega vmesnika (konzole) izvaja konfiguracijo sistema in upravlja z vsemi sporočili.Sistem vključuje modul osnovnega procesiranja besedila, ki priredi sporočila v obliko, primerno za pošiljanje sporočil s posameznimi komunikacijskimi sredstvi. V trenutni različici sistema omogoča razpoznavalnik razpoznavanje besed za vnaprej izbrano aplikacijsko domeno.