Jezikovne tehnologije v komunikologiji

Jezikovne tehnologije v komunikologiji

Vodja: prof. dr. Bogomir Horvat
Sodelavci: prof. dr. Zdravko Kačič, mag. Janez Stergar, mag. Matej Rojc, Mirjam Sepesy Maučec, Andraj Žgank, Vladimir Hozjan
Projektni partnerji: Fakulteta za grafiko, Univerza v Zagrebu
Financerji: Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport Republike Slovenije, Ministrstvo za znanost in tehnologijo Republike Hrvaške
Raziskovalno delo v okviru projekta zajema analizo najpomembnejših psihološko-komunikoloških dejavnikov, ki so prisotni pri govorni komunikaciji med ljudmi in pri komunikaciji med človekom in strojem. Na osnovi splošnih ugotovitev bo izvedena analiza značilnih ciljnih aplikacijskih domen uporabe sistemov govorne komunikacije (poizvedovalne storitve, transakcijske storitve, avtomatizacija pisarniškega poslovanja …), določeni bodo specifični dejavniki, pomembni v posameznih aplikacijskih domenah.