Predmetniki

Inštitut za elektroniko in telekomunikacije izvaja prvostopenjske in drugostopenjske študijske programe s področij elektrotehnika – program Elektrotehnika, smer Elektronika – in telekomunikacij, študijski program Telekomunikacije. Prvostopenjski univerzitetni študijski programi in visokošolski študijski programi trajajo 6 semestrov in se izvajajo v obsegu 180 ECTS. Drugostopenjski (magistrski) programi trajajo 4 semestre in se izvajajo v obsegu 120 ECTS.

Izberi študij:

X