COST 247

COST 247

Naziv projekta: Verification and Validation Methods for Formal Descriptions
Vodja: prof. dr. Zmago Brezočnik
Financer: Ministrstvo za znanost in tehnologijo Republike Slovenije
Projektni partnerji:

Trajanje:

18 držav zahodne, srednje in vzhodne Evrope

1993 – 1997

Cilj projekta je bila koordinacija nacionalnih prizadevanj za analizo, klasifikacijo in razvoj novih in učinkovitih tehnik in orodij za verifikacijo in validacijo sočasne programske opreme, da bi povečali uporabnost formalnih metod za praktične primere in tako izboljšali učinkovitost razvojnega cikla programske opreme za obsežne porazdeljene sisteme. V okviru projekta smo med 17. in 19. junijem 1996 v Mariboru organizirali mednarodno znanstveno delavnico z naslovom COST 247 International Workshop on Applied Formal Methods in System Design.