ARTES

ARTES

Naziv projekta: Razpoznavanje Slovenskega tekočega govora preko telefonskih linij
Vodja: red. prof. dr. Bogomir Horvat
Sodelujoči v projektu: izr. prof. dr. Marko Jagodič, izr. prof. dr. Zdravko Kačič, mag. Gerhard Angleitner, mag. Andrej Miksič, mag. Bojan Imperl, mag. Dejan Dreo, Janez Stergar, Srečko Grašič
Financira: Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, Republike Slovenije
Glavni cilji projekta so:

  • Izgradnja slovenske govorne baze SNABI z namenom zagotoviti dovolj govornega materiala za nadaljnje raziskovalno delo na področju avtomatskega razpoznavanja spontanega govora.
  • Odstranjevanje šuma: zmanjševanje nivoja šuma iz okolja ter šuma v telefonskem kanalu. Postopki temeljijo na spektralnem odštevanju in procesiranju signalov po kanalih.
  • Izločanje značilk: Definiranje načinov izločanja značilk v šumnih okoljih, kjer ima šum nestacionarne karakteristike in ga zato ni mogoče odstraniti z običajnimi metodami Definiranje metod za analiziranje kompleksnih zvočnih scen, ki temeljijo na principih zaznavanja zvoka v človekovem avditornem sistemu. Namen raziskovalnih aktivnosti je definiranje metod za detekcijo določenih dogodkov v kompleksni zvočni sceni (govor – šum), kar ima za posledico večjo stopnjo razumevanja govora. S tem se izognemo problemom, ki nastanejo pri klasičnih metodah izločevanja nestacionarnega šuma iz okolja.

Raziskave vključujejo tudi jezikovno modeliranje, metode za sintaktično in semantično analizo ter metode za pragmatično analizo.