Interaktivno e-okolje Slovenščina na dlani

Interaktivno e-okolje Slovenščina na dlani

Projekt Slovenščina na dlani je namenjen izdelavi interaktivnega učnega e-okolja za učenje slovenščine. Izvajati se je začel avgusta 2017. Sofinancirata ga Ministrstvo za kulturo RS in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada, izvajamo pa ga na Univerzi v Mariboru v sodelovanju Filozofske fakultete, Pedagoške fakultete in Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko. Trajal bo do konca septembra 2021.

Namen projekta je izdelati inovativno interaktivno učno e-okolje, namenjeno bogatitvi pouka slovenskega jezika. Z uporabo najsodobnejših jezikovnih tehnologij skušamo preseči omejitve obstoječih e-okolij za slovenščino, tako da ne gre več samo za prenos zasnove delovnega zvezka v elektronsko obliko, ampak za e-okolje, ki:

  • je visoko avtomatizirano in za določene sklope omogoča skoraj neomejeno število primerov za posamezne vaje,

  • se samodejno prilagaja potrebam vsakega posameznega uporabnika,

  • je interaktivno, saj uporabniku samodejno sproti daje informacije o njegovi uspešnosti in ga samodejno usmerja med nalogami,

  • izkorišča igričarski element računalniškega okolja za motivacijo.

Osrednja ciljna skupina so osnovnošolci od šestega razreda in srednješolci  torej uporabniki, ki so sposobni tvorjenja daljših besedil, a s primanjkljaji v jezikovnem izražanju in razumevanju zlasti neumetnostnih besedil. Prav na te primanjkljaje v jezikovnem izražanju in razumevanju besedil smo usmerjeni v učnem e-okolju Slovenščina na dlani.

E-okolje bo razdeljeno na pet vsebinskih sklopov. Poimenovanje vsakega sklopa smo vezali na frazem ali pregovor, ki ponazarja njegovo vsebino. Krovni slogan je Slovenščino poznam kot lastno dlan.

Naložbo sofinancirata Ministrstvo za kulturo in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.