COST 249

COST 249

Naziv projekta: Continuous Speech Recognition Over the Telephone
Vodja: red. prof. dr. Zdravko Kačič
Financer: Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport Republike Slovenije
Projektni partnerji: 20 držav zahodne, srednje in vzhodne Evrope
Cilj projekta je definirati metode in postopke, ki so potrebni za razvoj sistemov avtomatskega razpoznavanja govora pri aplikacijah v telefoniji. Področja raziskav so: akustično procesiranje, sintaktična in semantična analiza, pragmatična analiza in načrtovanje dialoga. Raziskave so namenjene tudi definiranju splošne arhitekture sistema dialoga in pripravi potrebne infrastrukture.