SVAR

SVAR

Naziv projekta: Sistemi večjezičnega avtomatskega razpoznavanja govora in sinteze naravnega govora
Vodja: prof. dr. Bogomir Horvat
Sodelavci: prof. dr. Zdravko Kačič, doc. dr. Matej Rojc, dr. Bojan Kotnik, dr. Andrej Žgank
Financer: MŠZŠ
Tip projekta: Bilateralni projekt: FERI – UPC
Trajanje: 1.1.2004, do 31.12.2005
Cilj projekta je pridobiti nova znanja in izkušnje na področju razvoja večjezičnih sistemov avtomatskega razpoznavanja in sinteze govora. Področje sodelovanja zajema razvoj postopkov križnojezičnega razpoznavanja govora in modeliranja prozodije v večjezičnih sistemih sinteze govora. V letu 2004 so bile omenjene raziskovalne aktivnosti izvajane v okviru petih medsebojnih obiskov raziskovalcev obeh partnerjev v skupni dolžini petih tednov.