Programska oprema za avtomatsko razpoznavanje govora

Programska oprema za avtomatsko razpoznavanje govora

Vodja: prof. dr. Bogomir Horvat
Sodelavci: prof. dr. Zdravko Kačič, mag. Matej Rojc, Damjan Vlaj, Bojan Kotnik
Projektni partnerji: Centralni raziskovalni laboratoriji podjetja SIEMENS, München, Fakulteta za elektrotehniko, računalni1tvo in informatiko, Univerza v Mariboru
Cilj projekta je razvoj programske opreme za avtomatsko razpoznavanje govora. Naloge zajemajo področja predprocesiranja govora, izločanja značilk in akustičnega modeliranja. Aplikacijski domeni: telekomunikacijski sistemi, pisarniško poslovanje.