Teme in razlage (baza znanja)

Teme in razlage (baza znanja)

Vsi štirje predhodni sklopi bodo poleg vaj opremljeni s številnimi razlagami jezikovnih pojavov, pravil oz. jezikovnih vsebin nasploh. Te razlage bomo združili v posebno bazo in v zadnjem sklopu učnega e-okolja bodo lahko uporabniki brskali in iskali po teh vsebinah neodvisno od vaj, ki so povezane z njimi.