BABILON

BABILON

Sistem strojnega simultanega prevajanja govora

Komunikacija v maternem jeziku je najnaravnejši in najbolj intuitiven način komunikacije človeka s strojem in ljudmi. Razvoj sistemov strojnega simultanega prevajanja govora in komponent (SST komponent) predstavlja možnost preseganja jezikovnih pregrad in v dobršni meri tudi zagotovitev prihodnosti ter uveljavitev jezikov številčno majhnih narodov.

Blokovna_shema_1

Blokovna_shema_2

 

Raziskovalna skupina na FERI je v celoti razvila sistem strojnega simultanega prevajanja govora BABILON za slovenski, angleški in nemški jezik*. Sistem omogoča strojno simultano prevajanje govora za omejene aplikacijske domene s srednje velikim slovarjem besed. Izbrane aplikacijske domene so: orientacija v neznanem urbanem okolju, turističnie informacije – rezervacije hotelskih sob in drugih storitev, ter jedilniki.

Komunikacija_z_Babilonom

 

Komunikacija_C-S_z_BabilonomSistem avtomatskega razpoznavanja govora: razpoznavanje izoliranih besed, kratkih fraz; slovar velikosti do 10.000 besed; uspešnost razpoznavanja govora > 90%, podprti jeziki – slovenščina, nemščina, angleščina; hiter razvoj za nove aplikacijske domene. Sistem avtomatske sinteze govora: vecjezični poliglotski sistem PLATTOS; sinteza govora iz poljubnega besedila; fleksibilno vključevanje novih glasov in izvedba za drugi jezik ob razpoložljivih potrebnih jezikovnih virih; trenutno podprti jeziki: slovenščina, nemščina.
Prevajanje: podprti razlicni pristopi – statistično strojno prevajanje (SMT), prevajanje na osnovi primerov (EB MT) in prevajanje na osnovi pravil (RBMT).
Fleksibilna arhitektura, ki omogoča hiter razvoj sistemov za različne jezikovne pare.

 

* Uporabo jezikovnih virov, potrebnih za razvoj sistema razpoznavanja in sinteze govora za nemški jezik, so omogocili Centralni raziskovalni laboratoriji podjetja Siemens AG Muenchen.