Mentorji letnikov in tutorji

Mentorji letnikov

Elektrotehnika, smer Elektronika

1. letnik UN E  dr. Iztok KRAMBERGER
2. letnik UN E-E  dr. Matej ROJC
3. letnik UN E-E  dr. Tomaž DOGŠA

1. letnik VS E dr. Boštjan VLAOVIČ
2. letnik VS E-E dr. Mitja SOLAR
3. letnik VS E-E dr. Bogdan DUGONIK

1. letnik MAG E-E  dr. Zmago BREZOČNIK
2. letnik MAG E-E  dr. Iztok KRAMBERGER

1. letnik MAG GING E-E  dr. Zmago BREZOČNIK
2. letnik MAG GING E-E  dr. Iztok KRAMBERGER

Telekomunikacije

1. letnik UN TK dr. Zmago BREZOČNIK
2. letnik UN TK dr. Tatjana KAPUS
3. letnik UN TK dr. Zdravko KAČIČ

1. letnik MAG TK dr. Tatjana KAPUS
2. letnik MAG TK dr. Damjan VLAJ

Tutorji

Seznam tutorjev najdete na spletni strani ssferi.um.si