Vrednotenje večjezične infrastrukture govorne tehnologije in orodij

Vrednotenje večjezične infrastrukture govorne tehnologije in orodij

Vodja: prof. dr. Bogomir Horvat
Sodelavci: prof. dr. Zdravko Kačič, mag. Matej Rojc, mag. Janez Stergar, Vladimir Hozjan, Andrej Žgank
Projektni partnerji: Universitat Politecnica de Catalunya, Department Signal Theory and Communications, Barcelona, Španija Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Univerza v Mariboru
Financerji: Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport Republike Slovenije Ministrstvo za zunanje zadeve Kraljevine Španije
Cilj projekta je pridobiti nova znanja in izkušnje na področju vrednotenja večjezičnih jezikovnih virov in razvoja sistemov avtomatskega razpoznavanja govora. Področje sodelovanja zajema analizo in vrednotenje jezikovnih virov ter metod za akustično fonetično analizo in modeliranje. Raziskave vključujejo tudi postopke modeliranja jezika, zasnovane na jezikovno neodvisnih statističnih metodah. Eksperimentalno delo sloni na uporabi baz izgovarjav SpeechDat za slovenski in španski jezik.