Študij

TELEKOMUNIKACIJE

Konvergenca področij elektronike, računalništva, radiodifuzije in govornih ter podatkovnih žičnih in brezžičnih komunikacij je postavila področje telekomunikacij v središče sodobnega razvoja komunikacijskih tehnologij. Temu sledi tudi študijski program Telekomunikacije, v katerega smo ob prehodu na bolonjski študijski program vključili vsebine, ki celostno pokrivajo področja sodobnih računalniških komunikacijskih omrežij, interneta, žičnih in brezžičnih telefonskih komunikacijskih omrežij, digitalnega radia in televizije, komunikacijskih in oddajnih sistemov, sodobnih komunikacijskih vmesnikov in storitev ter digitalnega procesiranja signalov.

ELEKTROTEHNIKA – smer Elektronika

Področje elektronike je v preteklih 50 letih doživelo izjemen razvoj. Pred 50 leti je bila ideja, da bomo obkroženi z računalniki, mikroprocesorji, internetom in mobilnimi telefoni skorajda iluzija. Danes je prav izjemen razvoj elektronike omogočil, da je takšna iluzija postala resničnost. Razvoj sodobne elektronike še zmeraj omogoča, da se zmogljivost računalnikov podvoji na približno dve leti. Smer Elektronika je namenjena tistim študentom, ki jih zanima načrtovanje in izdelava elektronskih sklopov, naprav in sistemov za uporabo v industriji, zabavni elektroniki, vojski, telekomunikacijah in drugod.