PROTEUS

PROTEUS

Naziv projekta: Večjezično razpoznavanje govora (MASPER)
Vodja: red. prof. dr. Bogomir Horvat
Projektni partnerji: CNRS Unite NURA-820, Pariz – University of Maribor
Trajanje: 1998 – 2001
Cilj projekta je pridobitev novega znanja na področju večjezičnega avtomatskega razpoznavanja govora. Osrednje področje raziskav bo analiza metod za akustično-fonetično modeliranje – uporaba prikritih modelov Markova – in razvoj delovnega okvirja za izvajanje večjezičnega razpoznavanja govora. Raziskave bodo vključevale tudi metode jezikovnega modeliranja zasnovane na jezikovno neodvisnem pristopu – statistično jezikovno modeliranje. Eksperimentalno delo bo zasnovano na uporabi baz izgovarjav SpeechDat II za francoski in slovenski jezik.