ARGOS

ARGOS

Naziv projekta: Avtomatsko razpoznavanje govora v telefonskih sistemih dialoga (ARGOS)
Vodja: red. prof. dr. Bogomir Horvat
Financer: Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport Republike Slovenije
Trajanje: 1998 – 2001
Cilj projekta je definiranje postopkov za predprocesiranje govora pri komunikaciji prek telefonske linije ter razvoj postopkov za optimiranje značilk govora pri razpoznavanju tekočega slovenskega govora. Raziskave zajemajo tudi analizo in razvoj postopkov večjezičnega akustičnega modeliranja, postopkov razčlenjevanja tekočega govora, statističnega jezikovnega modeliranja s poudarkom na večjezičnosti in postopkov načrtovanja sistemov telefonskega govornega dialoga