COST 249 – SpeechDat task force

COST 249 – SpeechDat task force

Naziv projekta: Promotion and dissemination of speech recognition research results in a multilingual environment
Vodja: red. prof. dr. Zdravko Kačič
Projektni partnerji: CPK (Center for Person Kommunikation Aalborg University), UMB (Univerza v Mariboru), ETH Zürich, KTH Sweeden, TELENOR
Trajanje: 1998 – 2001
Projekt vsebuje tri glavne usmeritve. Kot prvo, nudi članom dostop do govornih baz SpeechDat in referenčnega razpoznavalnika. Drugič, prispeva k izmenjavi rezultatov raziskav znotraj celotne projektne skupine. Kot tretjič, promovira uporabo skupnih eksperimentalnih delovnih okvirjev z namenom povečanja nivoja medsebojnega sodelovanja med raziskovalci, ki sicer delajo neodvisno na različnih področjih.