O projektu

O projektu

Namen projekta SUMATje povečati učinkovitost in produktivnost evropskih prevajalskih podjetij ter hkrati ohraniti kvaliteto prevajalskih storitev. V ta namen bodo v prevajalske procese  vpeljane tehnologije statističnega strojnega prevajanja. To bo pripomoglo k večji dostopnosti avdio-vizualnih vsebin v maternem jeziku ter ohranitvi kulturne in jezikovne raznolikosti Evrope.V okviru projekta bo razvita storitev prevajanja podnapisov, ki bo temeljila na statističnem strojnem prevajanju. Na voljo bo za devet evropskih jezikov, ki bodo povezani v 14 jezikovnih parov.

SUMAT-Pilot_serviceSumat