Komu je študij namenjen?

Komu je študij namenjen?

 

tk4

Študijski program Telekomunikacije izberite, če želite v svoji poklicni karieri delovati kot:

  • razvojni/a inženir/ka na področju razvoja komunikacijskih sistemov, omrežij in storitev,
  • načrtovalec/ka in skrbnik/ca računalniških komunikacijskih omrežij in govornih omrežij fiksne ali mobilne telefonije,
  • razvijalec/ka sodobnih avtomatiziranih telekomunikacijskih storitev,
  • snovalec/ka sistemov in omrežij sodobne digitalne televizije, IP TV in digitalnega radia,
  • vodja razvojne skupine v komunikacijski industriji na področju razvoja komunikacijskih rešitev za uporabnike v industriji, negospodarstvu in individualne uporabnike,
  • razvijalec/ka aplikacij in storitev za pametne mobilne telefone, inteligentna okolja in podporna življenjska okolja,
  • projektni ali produktni vodja na področju razvoja komunikacijskih rešitev,
  • vodja skupine za informacijsko-komunikacijske sisteme v podjetju.