Cilji študijskega programa

Cilji študijskega programa Telekomunikacije so:

  • tk7podati celovita in poglobljena znanja, potrebna za razumevanje osnovnih principov delovanja komunikacijskih sistemov, omrežij in storitev, znanja o načinu uporabe osnovnih razvojnih orodij, znanja o načrtovanju, razvoju in izvedbi kompleksnejših komunikacijskih sistemov in o načinu učinkovite rabe informacijskih virov pri izvedbi komunikacijskih sistemov z visoko stopnjo dodane vrednosti ter s tem ustvarjanje večje konkurenčnosti;
  • podati študentu/ki potrebna teoretična in praktična znanja za delo na področjih upravljanja računalniških omrežij, razvoja in konfiguriranja podatkovnih in govornih omrežij ter digitalne televizije, snovanja komunikacijskih sistemov in storitev ter razvoja metod digitalnega procesiranja avdio, slikovnih in video signalov ter načrtovanja in vodenja projektov;
  • ponuditi študentom/kam možnost pridobivanja poglobljenega strokovnega znanja z izbranega področja komunikacijskih tehnologij z možnostjo izbiranja izbirnih predmetov, z izvajanjem različnih projektov v okviru projektnega dela, opravljanjem posameznih študijskih obveznosti v tujini, vključevanjem v obštudijske dejavnosti in vključevanjem v raziskovalno delo na inštitutu ter jim s tem omogočiti tudi osebnostno rast kot bodočim vrhunskim strokovnjakom;
  • zagotoviti študentom sposobnost samostojnega dela pri reševanju zastavljenih nalog, vrhunsko tehnično znanje, sposobnost sodelovanja v projektni skupini, sposobnost vodenja projektne skupine z izvajanjem problemsko usmerjenega učenja, samostojnega projektnega dela in praktičnega izobraževanja.