Možnosti zaposlitve

Možnosti zaposlitve

Razvoj sodobnih komunikacijskih tehnologij je s konvergenco komunikacijskih omrežij, sistemov in storitev v zadnjih desetih letih postal osnovno gonilo razvoja sodobne družbe. Hkrati s tem so se področja možnih zaposlitev za diplomantke in diplomante študijskega programa Telekomunikacije zelo razširila, saj sodobne telekomunikacije vključujejo področja:

 • podatkovnih računalniških omrežij,canstockphoto3600921
 • brezžičnih omrežij,
 • mobilne telefonije,
 • interneta, multimedijev,
 • digitalnega radia in televizije,
 • komunikacijskih komponent in sistemov,
 • digitalnega procesiranja signalov,
 • podpornih življenjskih okolij,
 • inteligentnih okolij …

Diplomantom študijskega programa Telekomunikacije tako ponujajo zaposlitev v prvi vrsti podjetja, ki izvajajo svojo dejavnost na področju telekomunikacij oziroma komunikacijskih tehnologij. Ob več kot štiridesetih večjih podjetjih v slovenskem prostoru obstaja tudi množica podjetij, ki za izvajanje svoje osnovne dejavnosti potrebujejo računalniško in komunikacijsko infrastrukturo in s tem tudi znanja diplomantk in diplomantov študijskega programa Telekomunikacije. To so predvsem banke, zavarovalnice, velike trgovske verige, podjetja v elektroenergetiki, radijske in televizijske hiše, vladne ustanove ipd.

Značilnost področja sodobnih telekomunikacij je tudi velika množica majhnih podjetij, ki razvijajo svoje produkte in izvajajo različne storitve s področja komunikacijskih tehnologij, kar je mogoče predvsem zaradi visoke dodane vrednosti njihovih storitev oziroma produktov. Število takšnih podjetij zaradi hitrega razvoja predvsem:

 • mobilne telefonije,
 • širokopasovnih komunikacij,
 • digitalne televizije
 • in interneta zelo hitro narašča.

 

Povpraševanje po znanjih, ki jih obvlada diplomantka oziroma diplomant študijskega programa Telekomunikacije, je zato zelo veliko doma in v tujini.