Kakšna znanja in spretnosti lahko pričakujete?

Kakšna znanja in spretnosti lahko pričakujete?

Diplomantke in diplomanti študijskega programa Telekomunikacije bodo ob zaključku svojega študija obvladali:

  • najsodobnejša znanja s področja načrtovanja in upravljanja z računalniškimi omrežji, omrežji fiksne in mobilne telefonije, digitalne televizije,
  • znanja in spretnosti, potrebne pri učinkovitem ter uspešnem razvoju novih komunikacijskih rešitev,
  • organizacijska znanja in spretnosti, s katerimi bodo sposobni sodelovati ter voditi razvojne skupine pri izvajanju razvojnih projektov ali pri razvoju produktov.

Kot diplomantka oziroma diplomant študijskega programa Telekomunikacije boste sposobni:

  • razumeti osnovne koncepte in mehanizme delovanja komunikacijskih sistemov, omrežij in storitev,
  • obvladovati sodobna okolja za razvoj komunikacijskih sistemov in storitev ter za upravljanje komunikacijskih omrežij,
  • razumeti postopke digitalnega procesiranja signalov in razpoznavanja vzorcev ter jih uporabiti na področju kodiranja, komprimiranja in razpoznavanja govora, slike in videa ter načrtovanja sodobnih multimodalnih komunikacijskih vmesnikov,
  • samostojno pridobivati nova znanja in jih učinkovito uporabiti skupaj z najsodobnejšimi razvojnimi orodji za razvoj komunikacijskih sistemov in storitev ter konfiguriranje in upravljanje komunikacijskih omrežij,
  • sodelovati pri timskem delu oziroma voditi in koordinirati delo razvojne skupine pri izvajanju projektnih nalog oziroma razvoju novega produkta.