Mnenja študentov

Mnenja študentov


IMG-ManjaManja Frece, TK MAG, 2.letnik

Za študij telekomunikacij sem se odločila, ker je študij perspektiven in obeta dobre zaposlitvene možnosti. Večina predmetov je problemsko naravnanih in spodbujajo kreativno razmišljanje. To vsekakor ni suhoparen študij dejstev iz knjig, saj teoretična znanja preverimo in potrdimo tudi v praksi pri računalniških in laboratorijskih vajah. Profesorji in asistenti so vedno dostopni za diskusije in odprti za nove ideje študentov.

Ob zaključku študija vidim, da sem pridobila veliko uporabnega znanja, ki mi bo v pomoč pri iskanju zaposlitve. Upam, da jo čimprej najdem in začnem nadgrajevati osvojeno znanje.

IMG-Nina

Nina Vodopivc, TK MAG, 2. letnik

Študij mi je všeč, ker je ob predavanjih veliko računalniških in laboratorijskih vaj, ki ga naredijo še pestrejšega. Spoznala sem, da se v laboratorijih inštituta ukvarjajo z zelo zanimivimi področji in všeč mi je, da se lahko tudi mi, študentke in študenti, pridružimo delu na različnih projektih.

Na študijskem programu telekomunikacije nas ni veliko, kar je prednost, saj je stik s profesorji in asistenti tako bolj intenziven, pristen in oseben. Seveda pa je odvisno od vsakega posameznika, kako bo znal to izkoristiti za pridobitev kvalitetnejšega znanja.

JernejBule_100

Jernej Bule, univ. dipl. inž. tel.

diplomant univerzitetnega študijskega programa Telekomunikacije

Za študij me je navdušil prijatelj, ki je že bil študent Telekomunikacij pa tudi sam sem si že od nekdaj želel študija, ki bi mi omogočil podrobneje spoznati računalnike, omrežja ter razne komunikacijske naprave. Po prvem letu študija sem ugotovil, da sem se pravilno odločil, saj je bil FERI točno to, kar sem pričakoval. Med študijem sem pridobil številna teoretična in praktična znanja. Če sedaj pogledam nazaj na pretekla študijska leta, mi je žal, da se nisem bolj aktivno vključil v raziskovalno delo, ki nam je bilo ponujeno. Študij telekomunikacij vsekakor priporočam vsem, ki želijo imeti dobre zaposlitvene možnosti.

Aleš Štricelj, univ. dipl. inž. tel.

diplomant univerzitetnega študijskega programa Telekomunikacije

Trenutna zaposlitev: Termoelektrarna Brestanica d.o.o

Študij telekomunikacij je zame predstavljal nekakšen izziv, hkrati pa dober obet za pridobitev zaposlitve…

Pred samim vpisom v 1. letnik mi je pogled nekako s strahom uhajal na predmetnik, vendar sem kmalu spoznal, da z rednim delom in obiskovanjem predavanj ter vaj študent kmalu pridobi ritem dela in rezultate. Sledil je vpis v drugi, tretji in četrti letnik. V teh letnikih študent veliko časa posveti laboratorijskim, računalniškim ter avditornim vajam. Sam lahko pritrdim, da je med študijem na programu telekomunikacij prisotnega veliko individualnega, hkrati pa tudi skupinskega dela v okviru vaj, kjer študent spozna pomen sodelovanja in skupnega dela k zastavljenim ciljem. V času študija smo imeli študenti telekomunikacij možnost spoznati ogromno tehnologij iz sveta telekomunikacij, vključitve v razne laboratorije v okviru fakultete, prav tako pa smo se vsako leto odpravili na razne strokovne prireditve in konference.
…sedaj po končanem študiju telekomunikacij lahko to samo še potrdim. Sam sem že v času študija pridobil kadrovsko štipendijo v gospodarski družbi in lahko iz izkušenj povem, da kadrov na tem področju primanjkuje in so iskani. Študijski program mi je podal osnovo za delo, ki ga tudi sedaj opravljam v družbi, hkrati pa mi je odprl možnosti nadaljnjega šolanja ter izobraževanja. Sam tako poleg redne zaposlitve opravljam še študij na podiplomskem študijskem programu. Vsem, ki razmišljajo o študiju na programu Telekomunikacije, študij vsekakor priporočam, hkrati pa vse bodoče študente telekomunikacij lepo pozdravljam in jim želim veliko uspehov med samim študijem.

Kje so zaposleni dosedanji diplomanti telekomunikacij?

Goran Štrok, univ. dipl. inž. tel.

Ime in kraj podjetja: Iskratel, d.o.o., Ljubljanska c. 24a, 4000 Kranj
Delovno mesto: razvojni inženir
Delovne naloge: razvoj programske opreme za vgrajene telekomunikacijske sisteme, diagnostika komponent strojne opreme, kakovost govora pri telefoniji IP – QoS (protokoli RTP, RTCP), testiranje/dokumentacija/vzdrževanje programske opreme

Andrej Šumak, univ. dipl. inž. tel.

Ime in kraj podjetja: Sfera IT d.o.o., Maribor
Delovno mesto: sistemski inženir
Opis dela: svetovanje, načrtovanje, implementacija in vzdrževanje IP omrežij pri strankah. V to sodi konfiguriranje vseh vrst omrežnih naprav, kot so usmerjevalniki, stikala, požarne pregrade itd., ki skupaj tvorijo kompleksna omrežja in nam dandanes vsem omogočajo normalno delo.

Iztok Gorjanc, univ. dipl. inž. tel. in dipl. inž. el.

Ime in kraj podjetja: Aditus, družba za komunikacijske in informacijske tehnologije, d.o.o., Velenje
Delovno mesto: koordinator IKT projektov in oddelka za prodajo
Opis dela: skrb za komunikacijo in povezovanje med tehničnim in prodajnim oddelkom ter tudi s strankami, odgovornost za vodenje implementacijskih projektov, analize telekomunikacijskega prometa ter usklajevanje potreb strank z naborom rešitev podjetja, koordinacija dela prodajnega sektorja, priprava in spremljanje prodajnih planov ter koordinacija prodajnih ekip na terenu, dogovarjanje s slovenskimi in tujimi operaterji (ISP-ji).