Univerzitetni program

Bolonjski univerzitetni študijski program Elektrotehnika, smer Elektronika

V četrtem semestru se univerzitetni študijski program Elektrotehnika razdeli na tri smeri. Smer Elektronika je namenjena tistim študentom, ki jih zanima:

  • načrtovanje in izdelava elektronskih sklopov,
  • naprav in sistemov za uporabo v industriji, zabavni elektroniki, vojski, telekomunikacijah
  • in drugod.

Pri prenovi smo sledili sugestijam vodilnih inženirjev iz industrije, ki so opozarjali na potrebo po veliki fleksibilnosti oziroma neprestanem osvajanju novega znanja. Ena izmed prednosti smeri Elektronika je v tem, da študenta seznanja z relativno širokim področjem, ki spada ne samo v elektroniko, pač pa delno tudi v avtomatiko in telekomunikacije. Ta širina omogoča, da študent pridobi zadostno osnovo, ki mu bo omogočala hitro reševanje problemov v okolju, kjer se bo zaposlil.

Program je osredotočen predvsem na mikrokrmilnike, vezja FPGA, akustiko, mikroelektroniko ter optoelektroniko. Prenovljen program se odlikuje še po naslednjih spremembah:

izbor_g126_0485

  • zmanjšana zahtevnost teoretičnih predmetov,
  • povečan poudarek na projektnem delu,
  • posodobljene vsebine vseh predmetov,
  • dodani predmeti, ki obravnavajo najnovejše dosežke na področju elektronike.

Diplomanti in diplomantke bodo pridobili strokovni naslov diplomirani inženir elektrotehnike (UN) oziroma diplomirana inženirka elektrotehnike (UN). Lahko se bodo takoj zaposlili ali pa nadaljevali študij doma ali v tujini na dvoletnem podiplomskem magistrskem programu.

Bolonjski univerzitetni študijski program Gospodarsko inženirstvo, smer Elektrotehnika, modula Elektronika

IZBOR_becqurel_1078Za študente, ki si ne želijo pridobiti čistih tehniških znanj, pač pa tudi solidno znanje iz ekonomije, smo pripravili prenovljen bolonjski študijski program Gospodarsko inženirstvo, smer Elektrotehnika. Na smeri Elektrotehnika ni več usmeritev, vendar si lahko študent z izbiro dveh izbirnih modulov v 4. in 5. semestru profil svojih kompetenc usmeri po svojih željah. Dva izbirna modula ponujata vsebine s področja elektronike.

Diplomanti in diplomantke bodo pridobili strokovni naslov diplomirani gospodarski inženir (UN) oziroma diplomirana gospodarska inženirka (UN). Lahko se bodo takoj zaposlili ali pa nadaljevali študij na izbranem dvoletnem podiplomskem magistrskem programu na UM FERI ali kje drugje v Sloveniji ali v tujini.