Ključne značilnosti programa

Ključne značilnosti programa
  • tk7stopenjski način študija, s katerim v začetnih letnikih študentke in študenti pridobijo vsa potrebna teoretična znanja, ki jih v naslednjih letih študija nadgradijo s poglobljenimi strokovnimi znanji in veščinami,
  • temeljna znanja so izbrana tako, da pokrivajo vsa ključna področja sodobnih telekomunikacij in tako omogočijo, da študentke in študenti pridobijo ustrezna osnovna znanja ne glede na svoje predznanje,
  • v nadaljevanju študija lahko z izbiro ustreznih vsebin izbirnih predmetov študentke in študenti svoje znanje ustrezno profilirajo ter s tem pridobivajo znanja vrhunskih strokovnjakov na posameznih področjih,
  • obseg laboratorijskih vaj, seminarskih nalog, praktikumov in projektov daje študentkam in študentom veliko možnosti za samostojno delo ter jim omogoča pridobivanje potrebnih praktičnih znanj, izkušenj pri sodelovanju v timskem delu, organizaciji in vodenju skupine ter pridobivanje ustreznih komunikacijskih spretnosti,
  • izvajanje študija v sodobno opremljenih predavalnicah in laboratorijih ter delo na najsodobnejši opremi, s katero ob pomoči slovenske in tuje industrije razpolaga Inštitut za elektroniko in telekomunikacije,
  • tesno prepletanje študijskega programa in raziskovalnega dela na Inštitutu za elektroniko in telekomunikacije ter aktivno vključevanje študentk in študentov v raziskovalno delo že v času študija,
  • zelo dobro sodelovanje med profesorji, asistenti in študenti.