Telecommunications

Konvergenca področij elektronike, računalništva, radiodifuzije in govornih ter podatkovnih žičnih in brezžičnih komunikacij je postavila področje telekomunikacij v središče sodobnega razvoja komunikacijskih tehnologij. Temu sledi tudi študijski program Telekomunikacije, v katerega smo ob prehodu na bolonjski študijski program vključili vsebine, ki celostno pokrivajo področja:

  • sodobnih računalniških komunikacijskih omrežij,G216_7
  • interneta,
  • žičnih in brezžičnih telefonskih
    komunikacijskih omrežij,
  • digitalnega radia in televizije,
  • komunikacijskih in oddajnih sistemov,
  • sodobnih komunikacijskih vmesnikov in storitev ter
  • digitalnega procesiranja signalov.

Študijski program tako podaja v prvih letnikih študija predvsem poglobljena temeljna znanja, z množico izbirnih predmetov v višjih letnikih pa študentke in študenti poglobijo strokovna znanja na izbranih področjih komunikacijskih tehnologij. Izvajanje študijskega programa poteka v tesni povezanosti z industrijo, kar se kaže tudi v dejstvu, da veliko študentk in študentov svoje diplomske naloge opravlja v različnih podjetjih ali pa v okviru raziskovalnih projektov, ki jih Inštitut za elektroniko in telekomunikacije izvaja skupaj z industrijo.