(Slovenščina) Slovenščina na dlani 2

(Slovenščina) Slovenščina na dlani 2

Sorry, this entry is only available in Slovenian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Podatki o projektu:

Trajanje: 1. 8. 2022–31. 12. 2023
Sofinancer: Republika Slovenija (Ministrstvo za kulturo)
Izvajalec: Filozofska fakulteta ter Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Univerza v Mariboru

V okviru projekta Slovenščina na dlani, ki je trajal od avgusta 2017 do septembra 2021, je bilo izdelano prosto dostopno interaktivno učno e-okolje za obogatitev pouka slovenščine. Projekt je potekal na Univerzi v Mariboru v sodelovanju Filozofske fakultete, Pedagoške fakultete ter Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko. Naložbo sta sofinancirali Republika Slovenija (Ministrstvo za kulturo) in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

V e-okolju lahko izbirate med vajami in nalogami iz naslednjih vsebinskih sklopov:

Slovnica:

  • Vsebine, ki se pri pisanju izkažejo kot bolj problematične, na primer sklanjanje zahtevnejših samostalnikov, raba nedoločnika in namenilnika, raba glagolov morati in moči, stopnjevanje pridevnikov, raba predlogov in podobno.

Pravopis:

  • Vsebine, ki so vezane na različna pravopisna področja, zlasti tista, ki nam pri pisanju povzročajo največ težav, na primer raba ločil, raba velike in male začetnice, pisanje besed skupaj, narazen ali z vezajem in podobno.

Frazemi in pregovori

  • Raznolike vaje in naloge, vezane na podobo, pomen in rabo frazemov ter pregovorov. Dodani so tudi celoviti slovarski opisi izbranih frazemov in pregovorov (zbirka FRIDA).

Besedila

  • Naloge za področje besedil, s pomočjo katerih razvijamo sporazumevalne jezikovne zmožnosti in kritično branje ter se učimo o prvinah besedil oziroma posameznih besedilnih skupin.

Zavihek Znanje

  • Vsi štirje vsebinski sklopi so opremljeni z razlagami jezikovnih pojavov in pravil oziroma z odgovori na najpogostejša vsebinska vprašanja. Razlage so dostopne kot pomoč pri reševanju posameznih vaj in nalog, zbrane pa so tudi v zavihku Znanje.

Od avgusta 2022 do decembra 2023 poteka projekt Slovenščina na dlani 2  – nadgradnja učnega e-okolja, katerega cilji so nadgradnja funkcionalnosti e-okolja, nadgradnja vsebin in promocija e-okolja.

Z nadgradnjo funkcionalnosti e-okolja bomo med drugim (1) omogočili dodatno diferenciacijo glede na primernost za tujce in učeče se s primanjkljaji, za katere je smiselno učenje na podlagi enostavnih primerov s splošno rabljenim besedjem, (2) omogočili vpogled v napačno rešene vaje in naloge in možnost njihovega ponovnega reševanja, (3) omogočili možnost prijavljanja napak v okolju s strani uporabnikov.

Vsebine bomo nadgradili med drugim z (1) novimi razlagami v zavihku Znanje, (2) vizualno ponazoritvijo izbranih razlag za lažje razumevanje in hitrejše usvajanje tudi pri učečih se s primanjkljaji, (3) dodatnimi slovarskimi opisi frazemov, (4) širšim naborom besedil, vključenih v naloge besedilnega sklopa.

Z učinkovitimi promocijskimi aktivnostmi pa bomo izboljšali prepoznavnost e-okolja.

Izvajalec projekta je Univerza v Mariboru. V projektu sodelujejo strokovnjakinje in strokovnjaki s Filozofske fakultete ter Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko.  Naložbo sofinancira Republika Slovenija (Ministrstvo za kulturo).