INTERFACE

INTERFACE

Naziv projekta: Multimodal Analysis/Synthesis System for Human Interaction to Virtual and Augmented Environments, projekt IST – 1999 – 1036 (peti okvirni program EU)
Koordinator za Slovenijo: red. prof. dr. Zdravko Kačič
Financer: Evropska zveza
Sodelujoče države: 14 partnerjev iz osmih držav Evrope in Avstralije
Cilj projekta je definiranje novih modelov in razvojnih orodij za avdio vizualno analizo, sintezo in predstavitev, z namenom priskrbeti potrebne tehnologije za izvedbo virtualnih in razširjenih okolij. Delo je usmerjeno k zagotavljanju komunikacije med človekom in strojem na človeku najbolj naraven način, to je z uporabo informacije posredovane z govorom, mimiko obraza in kretnjami. Komunikacija med človekom in strojem bo izvedena s sočasno analizo govornega in vizualnega komunikacijskega kanala, z izvedbo izločanja značilk nizkega nivoja analize in z njihovo interpretacijo ter združevanjem informacije po različnih komunikacijskih kanalih – razpoznavanje emocij v govoru in avtomatsko razpoznavanje govora ali klasifikacija izraza na obrazu. Komunikacija med strojem in človekom je izvedena s pomočjo virtualnega agenta (avatarja), ki vključuje tudi sintezo govora. Razvita bo skupna programska platforma za razvoj aplikacij za Internet.