Lentinfo – govorno voden informacijski portal

Lentinfo – govorno voden informacijski portal

lentinfoAplikacija je namenjena nudenju informacij o sporedu Festivala Lent po telefonu z uporabo govornega izbiranja. Festival Lent se dogaja vsako leto v Mariboru in ga obišče več kot 400.000 obiskovalcev. Sistem predstavlja pilotski projekt prve govorno vodene aplikacije v slovenskem jeziku, ki je bila ponujena tudi širšemu krogu uporabnikov. V času delovanja junija in julija 2002 je sistem zabeležil več kot 2000 klicev v 14 dneh.
Sama zasnova sistema je prenosljiva na kateri koli drug scenarij, ki ga je možno voditi z uporabo izoliranih besed. Takšen pristop odpira široke možnosti uporabe predvsem v različnih informacijskih portalih, ki so dostopni preko telefona. Celoten sistem je zasnovan na lastnih rešitvah in jezikovnih virih, ki so plod več kot 16-letnega raziskovalnega dela raziskovalne skupine na FERI. Sistem sestavljajo trije glavni moduli: razpoznavanje slovenskega govora, vodenje dialoga in posredovanje sporočil, ki uporabniku vrne posredovano informacijo iz baze podatkov v govorni obliki.