Possible topics for diploma theses

For the academic year 2016/2017 the Institute of Electronics and Telecommunications proposed topics for diploma theses for first-cycle professional higher education study programmes and academic degree study programmes Electrical Engineering – Electronics, and Telecommunications as well as for the master’s study programmes Telecommunications and Electrical Engineering – Electronics.

Zap. št. Mentor Naslov projekta
 1. Iztok Kramberger Vgrajen sistem za merjenje kvalitete zraka
 2. Iztok Kramberger Vgrajen sistem za beleženje pospeškov z brezstično komunikacijo
 3. Iztok Kramberger Konfiguracija naprav na daljavo na osnovi brezstične tehnologije
4. Iztok Kramberger Kapacitivno zaznavanje dotika in bližine
5. Tatjana Kapus Uporaba orodja TLA+ Toolbox za verifikacijo programov
 6. Tatjana Kapus Delovanje in uporaba programov za reševanje problemov SAT
 7. Boštjan Vlaovič Izbran projekt z razvojno ploščo STM32L476 Discovery
 8. Boštjan Vlaovič Izbran projekt z razvojno ploščo EasyMX PRO
 9. Boštjan Vlaovič Izbran projekt z razvojno ploščo ZedBoard
10. Z. Kačič Lociranje izvora zvoka z mikrofonskimi polji
11. Z. Kačič Identifikacija objektov v video toku
12. Z. Kačič Alarmiranje na osnovi analize akustičnih dogodkov
13. T. Dogša Makromodeliranje akumulatorskih baterij
14. T. Dogša Modeliranje povezav v načrtovalskem orodju Altium
15. Zmago Brezočnik Analiza prostodostopnih orodij za predstavitev in obdelavo logičnih funkcij z binarnimi odločitvenimi grafi
16. Zmago Brezočnik Analiza reverzibilnih vezij sestavljenih iz logičnih elementov CCNOT
17. Zmago Brezočnik Izvedba Quine-McCluskeyeve minimizacije v programskem paketu Biddy
18. Zmago Brezočnik Programski gonilnik za točkovni prikazovalnik s tekočimi kristali
Zap. št. Mentor Naslov projekta
1. Iztok Kramberger Mobilna aplikacija za brezstično rokovanje z napravo za beleženje pospeškov
2. Tatjana Kapus Avtomatizacija analize povezav TCP
3. Tatjana Kapus Obličje za simulator optičnih omrežij
4. Damjan Vlaj Pregled in integracija oblačnih storitev v mobilne aplikacije
5. Andrej Žgank Kodek Opus in vpliv degradacij na kakovost zvoka
6. Andrej Žgank Avtomatsko razpoznavanje slovenskega emocionalnega govora
7. Boštjan Vlaovič Brezžični internet stvari
8. Zdravko Kačič Pretočni video v okolju mobilne telefonije
9. Zdravko Kačič Detekcija objektov v video toku
10. Zdravko Kačič Storitev konferenčnega klica v okolju IMS
11. Mirjam Sepesy Maučec Ugotavljanje podobnosti povedi z različnimi metrikami
12. Zmago Brezočnik Izvedba naprave za vključitev v komunikacijsko omrežje pametne hiše na osnovi protokola KNX
Zap. št. Mentor Naslov teme
1. Tatjana Kapus Modeliranje in simulacija brezžičnih osebnih omrežij v okolju OMNeT++
2. Tatjana Kapus Analiza učinkovitosti omrežij s statističnim preverjanjem modelov
3. Boštjan Vlaovič Prikaz podatkov z uporabo očal RECON
4. Matej Rojc Načrtovanje in realizacija filtrov na platformah ARM
5. Matej Rojc Procesiranje zvoka na platformah ARM
6. Matej Rojc Merjenje porabe energije z uporabo procesorja ARM
7. Zdravko Kačič Dekompozicija akustične scene
8. Zdravko Kačič Zajemanje tridimenzionalne zvočne slike
9. Zdravko Kačič Detekcija objektov v tridimenzionalni sliki
10. Zmago Brezočnik Pretvornik diagrama poteka v lestvični diagram za programirljivi logični krmilnik

Zap. št.

Mentor

Naslov teme

1.

Tatjana Kapus

Preverjanje pravilnosti krmilniških programov programsko definiranih omrežij

2.

Tatjana Kapus

Izrecno obveščanje o zamašitvi v omrežjih IP

3.

Tatjana Kapus

Preskušanje učinkovitosti tehnologije MPLS v ogrodju INET

4.

Damjan Vlaj

Zaznavanje napak v podnapisih transportnega toka digitalne televizije

5.

Andrej Žgank

GamingAnywhere in kakovost uporabniške izkušnje v mobilnih oblačnih igrah

6.

Andrej Žgank

Ločevanje med branim in spontanim govornim signalom na osnovi akustičnih značilnosti

7.

Boštjan Vlaovič

Oddaljen nadzor frekvenčnega spektra

8.

Boštjan Vlaovič

Prikaz podatkov z uporabo očal RECON

9.

Matej Rojc

Inteligentni mobilni sistem spremljanja zdravstvenega stanja uporabnika

10.

Zdravko Kačič

Procesiranje avdio/video vsebin v okolju IP TV

11.

Zdravko Kačič

Storitev konferenčnega klica v okolju IMS

12.

Zdravko Kačič

Indeksiranje avdiovizualnih vsebin na osnovi procesiranja video signala

13.

Zdravko Kačič

Prepoznavanje ciljnih video objektov v video toku IPTV

14.

Zdravko Kačič

Multimodalna interakcija v okolju IPTV

15.

Zdravko Kačič

Detekcija objektov v tridimenzionalni sliki

16.

Zdravko Kačič

Kontekstno prožene storitve v okolju IPTV

17.

Mirjam Sepesy Maučec

Modeliranje jezika z nevronskimi mrežami

18.

Zmago Brezočnik

Orodje za grafično prikazovanje protiprimerov pri verifikaciji sistemov s preverjalnikom modelov Spin

Zap. št. Mentor Naslov teme
1. Mitja Solar Merilnik zelo majhnih faznih premikov
2. Mitja Solar Regulacija temperature v sistemih s fiksnim dotokom energije
3. Mitja Solar Animacije elektronskih gradnikov na spletu
4. Mitja Solar Močnostni ojačevalnik v D razredu delovanja
5. Mitja Solar Stikalni regulator z vršno močjo
6. Zdravko Kačič Spektralna analiza akustičnih signalov
7. Zdravko Kačič Zajemanje zvoka z mikrofonskimi polji
8. T. Dogša Uspešnost načrtovanja in analize toleranc enostopenjskega ojačevalnika
9. T. Dogša Primerjava lastnosti med bipolarnim in CMOS diferenčnim ojačevalnikom
10. Bogdan Dugonik Izvedba osnovnih logičnih funkcij z vezji CPLD (Digitalni sistemi)
11. Bogdan Dugonik Meritev akustičnih lastnosti materialov (AKUSTIKA)
12. Bogdan Dugonik Meritve za določanje ločljivosti in ostrine videokamer (AVDIO IN VIDEO SISTEMI)
13. Zmago Brezočnik Izvedba visokonivojskih programskih funkcij za razvojno ploščo STM32L-DISCOVERY