(Slovenščina) Povzetki magistrskih nalog

Načrtovanje omrežja LTE na množičnih prireditvah

Avtor: Klemen Javšovec

V magistrskem delu smo se v prvi fazi ukvarjali s problematiko umestitve bazne postaje v prostor. Zaradi svojih specifičnih lastnosti je bazna postaja objekt, ki ga je dokaj kompleksno in težko umestiti v prostor. Po korakih smo sledili postopku umestitve bazne postaje mobilnega omrežja v prostor.
Osrednji problem magistrskega dela pa je predstavljala analiza mobilnega omrežja LTE na množičnih prireditvah. Opredelili smo karakteristike sistema, ki so ključne z vidika kapacitete in kakovosti storitve v omrežju LTE in ostalih dveh generacijah omrežij. Operaterji se zagotavljanja storitve na množičnih prireditvah lotijo na dva načina. Prvi in najpogostejši je re-konfiguracija obstoječega omrežja t.j. baznih postaj na območju množične prireditve. Poveča se število možnih radijskih povezav na bazno postajo, ustrezno se prilagodi signalizacija, povečajo se časovna obdobja sporočanja karakteristik omrežja in zagotovi dovolj veliko število povezav za klic v sili. Parametri se v večini prilagodijo glede na priporočila proizvajalca TK opreme, ki jo uporablja operater. Drugi način zagotavljanja storitve na množičnih prireditvah pa je namestitev namenske mobilne bazne postaje. Mobilna bazna postaja se v omrežje poveže preko fiksnih optičnih povezav ali zračnih mikrovalovnih povezav. Antena na mobilni postaji običajno omogoča več nosilcev v določenem frekvenčnem pasu. V našem primeru smo analizirali anteno Commscope 5NPX1006F, ki je namenjena podpori omrežju 3G na množičnih prireditvah in deluje v frekvenčnem pasu med 1710 in 2180 MHz. V tem frekvenčnem pasu lahko z njo implementiramo pet frekvenčnih nosilcev.
V nadaljevanju smo podali in analizirali statistične podatke za mobilno omrežje na množični prireditvi praznovanja novega leta v Sloveniji. Podrobneje smo analizirali podatke praznovanja novega leta v Ljubljani. Za potrebe primerjave med dogodki smo analizirali tudi podatke praznovanja novega leta v Mariboru. Predstavili smo parametre in statistiko mobilnega omrežja na eni izmed največjih množičnih prireditev – tekmovanje v smučarskih poletih v Planici. Raziskali in preučili smo ključne indikatorje zmogljivosti (KPI). Z monitoringom in s statistično obdelavo KPI operaterji analizirajo zmogljivost in uspešnost omrežja. KPI služi kot orodje za optimizacijo omrežja. S poznavanjem ključnih indikatorjev zmogljivosti omrežja izboljšamo kakovost storitev QoS in dosežemo boljšo izrabo omrežnih virov. Za vse dogodke, ki smo jih analizirali, smo predstavili KPI mobilnega omrežja in povzeli ključne ugotovitve. V naših analizah nismo opazili večjih degradacij v delovanju omrežja na množičnih prireditvah. Seveda pa se zaradi povečanja zahtev po radijskem kanalu in povečani količini prenosa podatkov zmanjša uspešnost povezav ter prepustnost omrežja. Potrebno je vzeti v zakup, da se zaradi povečane signalizacije, povečanega števila zahtev in večje količina prenesenih podatkov na eni strani poveča število uporabnikov na celico, po drugi strani pa se zmanjšajo prepustne hitrosti omrežja. Analiza teh parametrov je ključna za vzdrževanje in nadgrajevanje mobilnega omrežja.
V magistrskem delu smo spoznali kako kompleksen sistem je mobilno omrežje. V praksi smo spoznali kako se bazno postajo umesti v prostor. Raziskali smo kako operaterji iz svojih izkušenj in predlogov ponudnika TK opreme pripravijo omrežje na množično prireditev ter kako pomembno je aktivno spremljanje parametrov in analiziranje delovanja omrežja.