PLEDIT

PLEDIT

Naziv projekta: Urejevalnik slovarja izgovorjav
Vodja: red. prof. dr. Bogomir Horvat
Projektni partnerji: red. prof. dr. Zdravko Kačič, dr. Janez Kaiser, Damjan Vlaj
Financira: SIEMENS
Trajanje: 1997-1999
Namen projekta je bil razvoj urejevalnika slovarja izgovorjav. Izdelan je kot grafični vmesnik, ki vključuje orodja za kreiranje in urejanje fonetičnih slovarjev ter besednih seznamov. Implementiran je v programskem jeziku Tcl/Tk/Tix, kar omogoča uporabo na različnih platformah (Sun, HP-UX, MS Windows).