Staff

Redni profesorji

dr. Zmago Brezočnik

univ. dipl. inž. el.
G2-3N.52
+386 (2) 22 07 210

dr. Zdravko Kačič

univ. dipl. inž. el.
G2-M.20
+386 (2) 22 07 220

dr. Tatjana Kapus

univ. dipl. inž. el.
G-1102
+386 (2) 22 07 213

Izredni profesorji

dr. Matej Rojc

univ. dipl. inž. el.
G2-M.18
+386 (2) 22 07 223

dr. Mirjam Sepesy Maučec

univ. dipl. inž. rač. in inf.
G2-3N.56
+386 (2) 22 07 225

dr. Darinka Verdonik

prof. slov.
G-202
+386 (2) 22 07 221

dr. Andrej Žgank

univ. dipl. inž. el.
G2-3N.51
+386 (2) 22 07 206

Docenti

dr. Tomaž Dogša

univ. dipl. inž. el.
G-2103
+386 (2) 22 07 231

dr. Marko Kos

univ. dipl. inž. el.
G-201
+386 (2) 22 07 251

dr. Iztok Kramberger

univ. dipl. inž. el.
G-126
+386 (2) 22 07 178

dr. Damjan Vlaj

univ. dipl. inž. el.
G2-3N.56
+386 (2) 22 07 207

dr. Boštjan Vlaovič

univ. dipl. inž. el.
G2-2N.35
+386 (2) 22 07 217

Višji predavatelji

dr. Bogdan Dugonik

univ. dipl. inž. el.
G2-3N.57
+386 (2) 22 07 214

dr. Mitja Solar

univ. dipl. inž. el.
G2-M.19
+386 (2) 22 07 232

Asistenti

Uroš Berglez

mag. inž. telek.
G-215
+386 (2) 22 07 222

dr. Gregor Donaj

univ. dipl. inž. el.
G-202
+386 (2) 22 07 205

mag. Ernest Gungl

mag. el.
G-218
+386 (2) 22 07 208

Gregor Nikolić

mag. inž. elektroteh.
G-201
+386 (2) 22 07 204

Rok Vogrin

mag. inž. telek.
G-203
+386 (2) 22 07 215

Danilo Zimšek

univ. dipl. inž. tel.
G-215
+386 (2) 22 07 202

Raziskovalci

Špela Antloga

mag.sloven.
G-202
+386 (2) 22 07 224

Karlo Crnek

mag. inž. elektroteh.
G-215
+386 (2) 22 07 209

Gregor Kirbiš

mag. inž. elektroteh.
G-126 G-201
+386 (2) 22 07 239

Simona Majhenič

mag. prev.
G-202
+386 (2) 22 07 203

dr. Izidor Mlakar

univ. dipl. inž. tel.
G2-M.18
+386 (2) 22 07 267

Grega Močnik

mag. inž. elektroteh.
G-215
+386 (2) 22 07 227

mag. Rado Slatinek

univ. dipl. inž. el.
G2-3N.57
+386 (2) 22 07 201

Peter Vicman

univ. dipl. inž. el.
G-203
+386 (2) 22 07 268

Tehniški sodelavci

Žan Brus

mag. inž. elektroteh.
G-126
+386 (2) 22 07 229

Matic Erker

mag. inž. elektroteh.
G-126
+386 (2) 22 07 218

Lorenzo Gonzales

 
G-126
+386 (2) 22 07 233

Andrej Hudrap

dipl. inž. rač. in inf. (vs)
G-126
+386 (2) 22 07 230

Andrej Romih

mag. inž. telek.
G-218
+386 (2) 22 07 212

Andraž Vergles

 
G-126
+386 (2) 22 07 236

Aleksandra Zögling Markuš

inž. rač.
G-202
+386 (2) 22 07 250