Staff

Redni profesorji

dr. Zmago Brezočnik

univ. dipl. inž. el.

dr. Zdravko Kačič

univ. dipl. inž. el.

dr. Tatjana Kapus

univ. dipl. inž. el.

Izredni profesorji

dr. Matej Rojc

univ. dipl. inž. el.
G2-M.18
220-7223

dr. Mirjam Sepesy Maučec

univ. dipl. inž. rač. in inf.

dr. Darinka Verdonik

prof. slov.

dr. Andrej Žgank

univ. dipl. inž. el.
G2-3N.51
220-7206

Docenti

dr. Tomaž Dogša

univ. dipl. inž. el.

dr. Iztok Kramberger

univ. dipl. inž. el.

dr. Robert Meolic

univ. dipl. inž. rač. in inf.

dr. Damjan Vlaj

univ. dipl. inž. el.
G2-3N.56
220-7207

dr. Boštjan Vlaovič

univ. dipl. inž. el.

Višji predavatelji

dr. Bogdan Dugonik

univ. dipl. inž. el.

dr. Mitja Solar

univ. dipl. inž. el.
G2-M.19
220-7232

Asistenti

Uroš Berglez

mag. inž. telek.

dr. Gregor Donaj

univ. dipl. inž. el.

mag. Ernest Gungl

mag. el.

dr. Marko Kos

univ. dipl. inž. el.

Gregor Nikolić

mag. inž. elektroteh.

Danilo Zimšek

univ. dipl. inž. tel.

Raziskovalci

Gregor Kirbiš

mag. inž. elektroteh.
G-126 G-201
220-7239

dr. Izidor Mlakar

univ. dipl. inž. tel.

David Selčan

mag. inž. elektroteh.
G-126 G-201
220-7230

mag. Rado Slatinek

univ. dipl. inž. el.

Peter Vicman

univ. dipl. inž. el.

Tehniški sodelavci

Žan Brus

 
G-126
220-7229

Matic Erker

 

Aleksei Nino Ferle

dipl. inž. mehatr.

Grega Močnik

mag. inž. elektroteh.

Andrej Romih

mag. inž. telek.

Andraž Vergles

 

Aleksandra Zögling Markuš

inž. rač.