Inco-Copernicus

Inco-Copernicus

Naziv projekta: Multimedijski večjezični sistem za učenje in urjenje pravilne izgovarjave govorno in slušno prizadetih otrok (SPECO)
Koordinator za Slovenijo: red. prof. dr. Zdravko Kačič
Financer: Evropska zveza
Partnerji v projektu: Univerza v Readingu (Velika Britanija), Univerza v Budimpešti (Madžarska), Kraljevi raziskovalni Inštitut Stockholm (Švedska), Robot Control Systems (Madžarska), Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Univerza v Mariboru (Slovenija)
Trajanje: 1998-2001
Cilj projekta je razviti nov avdio-vizualni postopek učenja in urjenja pravilne izgovarjave ter izgotoviti sistem, ki bo pomagal govorno in slušno prizadetim otrokom pri ueenju pravilnega izgovora. Uena metoda je zasnovana na principu postopnega napredovanja od ueenja posameznih glasov do urjenja izgovarjave besed in stavkov. Razviti sistem bo zasnovan modularno. Osrednji del predstavljata splošni jezikovno neodvisni merilni  sistem in urejevalnik baze izgovarjav. Urejevalnik baze izgovarjav omogoea definiranje jezikovno specifienih modulov in modulov za korekcijo razlienih govornih napak. V okviru projekta bosta izvedena modula za ueenje pravilne izgovarjave vokalov in modul za ueenje pravilne izgovarjave konzonantov. Sistem bo uporabniku, ki najpogosteje zaradi slušne prizadetosti nima ustrezne akustiene povratne informacije, ali pa ta ni zadostna, pomagal  pri ueenju pravilne izgovarjave s pomoejo možnosti hkratnega primerjanja govornih vzorcev  (prirejene oblike kohleograma) pravilne izgovarjave z lastno izgovarjavo. Sistem bo tudi omogoeal slušno primerjanje obeh izgovarjav.