Vpis 2019/20

Prijavni roki

Prvi prijavni rok poteka od 12. februarja do 18. marca 2019.

TELEKOMUNIKACIJE

ZNAČILNOSTI PODROČJA

Konvergenca komunikacijskih tehnologij

zlivanje funkcionalnosti inf. tehnologij

Digitalizacija telefonije, radia in televizije

VoIP, DVB-T, DVB-C, DAB, IPTV

Enotna komunikacijska paradigma - IP

LTE, senzorske mreže, internet stvari

Razvoj komunikacijske prog. opreme

aplikacijski in klicni strežniki,
generatorji prometa

SPLOŠNI PREDMETI

Uvod v telekomunikacije

Programiranje za telekomunikacije

Osnove programskega inženirstva

Algoritmi v telekomunikacijah

KOMUNIKACIJSKA OMREŽJA

Računalniška omrežja

ethernet, WLAN, usmerjanje, internet, protokolni sklad TCP/IP

Optične komunikacije

optična vlakna, gradniki optičnih omrežij

Fiksna in mobilna telefonija

4G LTE, HSPA, VoIP, IMS, NFC, Bluetooth, ZigBee

Satelitske komunikacije

satelitske zveze, navigacijski sistemi

Senzorske mreže

pametni senzorji, modeli mreženja, inteligentne senzorske mreže

Predmeti, ki pokrivajo področje

· Osnove komunikacijskih omrežij

· Optične komunikacije

· Prostrana komunikacijska omrežja

· Fiksna in mobilna komunikacijska omrežja

· Osnove konfiguriranja omrežnih naprav

· Projekt iz telekomunikacij

Slide background

KOMUNIKACIJSKA OKOLJA

PODROČJA

Podporna življenjska okolja

razvoj inteligentnih naprav

Inteligentna okolja

avtomatizacija opravil v okolju

Inteligentni promet

optimizacija upravljanja prometa

Internet stvari

razvoj pametnih omrežij in naprav

PREDMETI S PODROČJA

Mobilna interakcija

Avdiovizualne storitve

Vgrajeni elektronski sistemi

Projekt iz telekomunikacij

Slide background

KOMUNIKACIJSKI SISTEMI

Oddajni sistemi

digitalni radio, satelitsko televizijsko oddajanje

Vzporedni in porazdeljeni sistemi

porazdeljeno procesiranje, računalniške gruče, storitve v oblaku

Komunikacijske platforme

telekomunikacijske storitve, zbiranje in obdelava podatkov

Komunikacijski protokoli

protokolni sklad TCP/IP, referenčni model ISO/OSI

Digitalni radio in televizija

IPTV, HDTV, DVB-T, DAB

PREDMETI, KI POKRIVAJO PODROČJE

· Osnove strojne in programske opreme

· Komunikacijski sistemi

· Mikroračunalniške arhitekture

· Uvod v programirljivo digitalno logiko

· Elektromagnetno valovanje

· Projekt iz telekomunikacij

Slide background

DIGITALNO PROCESIRANJE SIGNALOV

PODROČJA

Procesiranje govornega signala

razpoznava govora, sinteza govora

Procesiranje digitalne slike in videa

razpoznava objektov, odprava napak

Procesiranje biometričnih signalov

detekcija emocij, prstni odtisi in avtentikacija

Procesiranje signalov senzorskih mrež

brezžični senzorji, distribuirana omrežja

PREDMETI S PODROČJA

Digitalna obdelava signalov

Avdiovizualne storitve

Snovanje telekomunikacijskih storitev

Projekt iz telekomunikacij

Slide background

STORITVE V TELEKOMUNIKACIJAH

Mobilne storitve

izdelava mobilnih aplikacij za Android, Apple iOS, Windows Phone

Avdio in video storitve

storitve z dodano vrednostjo, govorno vodene storitve, video na zahtevo

Procesiranje vsebin

indeksiranje, iskanje govorcev, avtomatsko prevajanje podnapisov

Ubikvitarne storitve

lokacijske storitve, pretočni video, družbena omrežja

Kakovost storitev

vrednotenje kakovosti, perceptualni modeli

PREDMETI, KI POKRIVAJO PODROČJE

· Osnove telekomunikacijskih aplikacij in storitev

· Avdiovizualne storitve

· Snovanje telekomunikacijskih storitev

· Mobilna interakcija

· Projekt iz telekomunikacij

· Programska okolja za TK storitve

· Personalizacija in tehnologije semantičnega spleta

Slide background

CISCO omrežna akademja

osnove omrežij

usmerjevalniki

tehnologije WLAN

osnove usmerjanja

osnove preklapljanja

tehnologije WAN

visoka raven pridobljenega znanja

celosten pristop pridobivanja specializiranih znanj

takojšnja uporabnost pridobljenih veščin v praksi

Več informacij najdete tudi na spletnih straneh Visokošolske prijavne-informacijske službe Univerze v Mariboru, kjer so na voljo tudi najpogostejša vprašanja, metode za izračun točk in informacije o štipendijah.