Projekt Slovenščina na dlani se nadaljuje

E-okolje Slovenščina na dlani, prosto dostopno interaktivno učno e-okolje za obogatitev pouka slovenščine, bomo nadgradili z izboljšanimi funkcionalnostmi e-okolja, novimi vsebinami in povečanimi promocijskimi aktivnostmi. Med drugim bomo omogočili rabo e-okolja tistim, ki se slovenščine učijo kot tujega jezika, in učečim se s primanjkljaji, dodali nove razlage z vizualnimi ponazoritvami za lažje in hitrejše razumevanje vsebine in nove slovarske opise frazemov ter razširili nabor besedil, vključenih v naloge besedilnega sklopa. V projektu sodelujejo strokovnjakinje in strokovnjaki s Filozofske fakultete ter Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko. Naložbo sofinancira Republika Slovenija (Ministrstvo za kulturo).