Pozdrav brucem

29. in 30. septembra smo na FERI priredili pozdrav brucem, kjer so naše nove študente nagovorili dekan, prodekan za izobraževalno dejavnost in prodekan študent. Brucem smo predstavili naša študijska programa Elektrotehnika smer Elektronika in Telekomunikacije.
Bruci so se spoznali tudi s tutorji študenti, ki so jim dali koristne napotke za študij in študentsko življenje na FERI ter jim predstavili fakulteto še skozi študentske oči.