dr. Iztok Kramberger

Docent
univ. dipl. inž. el.

  Univerza v Mariboru
  Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko
  Inštitut za elektroniko in telekomunikacije.
  Koroška cesta 46
  2000 Maribor

  Docent Iztok Kramberger, univerzitetni diplomirani inženir elektrotehnike, je visokošolski učitelj, habilitiran za predmetno področje elektrotehnike in vodja Laboratorija za digitalne in informacijske sisteme. Doktoriral je leta 2003 na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru.

  Njegova dela predstavlja med drugimi tudi mnogo prispevkov, izvirnih znanstvenih člankov, družbeno-ekonomsko relevantnih dosežkov in patenti. Ne primanjkuje mu dela v strokovnih komisijah doma in v tujini, ob svojem pedagoškem in raziskovalnem delu pa se sooča z vodenjem študentskih raziskovalnih projektov in vodenjem razvojnih industrijskih projektov z več industrijskimi partnerji. Ob tem je dvakrat prej nagrado Naj raziskovalec po mnenju gospodarstva Univerze v Mariboru.