dr. Tomaž Dogša

Docent
univ. dipl. inž. el.

  Univerza v Mariboru
  Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko
  Inštitut za elektroniko in telekomunikacije.
  Koroška cesta 46
  2000 Maribor
  G-2103
  TOR., 12:00-14:00
  Tomaž Dogša je docent in visokošolski učitelj. Habilitiran je za področje elektrotehnike. Znanstveno je aktiven na področju računalniškega načrtovanja vezij, analize vezij in testiranja programske opreme. Je avtor štirih učbenikov in več zbirk vaj z rešitvami. Glej tudi spletno stran: http://saturn.uni-mb.si/~dogsa/. Izbor novejših znanstvenih člankov:
  • DOGŠA, Tomaž, BATIČ, David. The effectiveness of test-driven development: an industrial case study. Softw. qual. j., 2011, vol. 19, no. 4, str. 643-661, doi: 10.1007/s11219-011-9130-2. [COBISS.SI-ID 14850326]
  • ŠALAMON, Matej, DOGŠA, Tomaž. Model detektorja kaotičnosti. Inf. MIDEM, jun. 2009, letnik 39, št. 2(130), str. 93-99. [COBISS.SI-ID 13554198]
  • DOGŠA, Tomaž, ŠALAMON, Matej, JARC, Bojan, SOLAR, Mitja. Modeliranje bralne glave optičnega enkoderja in meritev ultra majhnih kotov = Optical encoder scanning head modelling and ultra small phase shift measurement. Inf. MIDEM, sep. 2009, letn. 39, št. 3, str. 162-167, ilustr. [COBISS.SI-ID 7579988]