dr. Andrej Žgank

Izredni profesor
univ. dipl. inž. el.

  Univerza v Mariboru
  Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko
  Inštitut za elektroniko in telekomunikacije.
  Koroška cesta 46
  2000 Maribor
  G2-3N.51
  TOR., 10:00-12:00
  Izredni profesor doktor Andrej Žgank je habilitiran za področje telekomunikacij. Je član Laboratorija za digitalno procesiranje signalov. Študiral je elektrotehniko na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru, kjer je leta 2003 doktoriral iz področja elektrotehnike. Znanstveno je aktiven na področju avtomatskega razpoznavanja govora, razvoja govornih virov, načrtovanja telekomunikacijskih storitev in aplikacij, vrednotenja kakovosti storitev in kakovosti uporabniške izkušnje ter digitalnega procesiranja signalov. Je avtor oziroma soavtor več kot 10 znanstvenih člankov objavljenih v tujih in domačih znanstvenih revijah, ter več kot 40 člankov objavljenih v zbornikih domačih in tujih znanstvenih konferenc. Trenutno je mentor mlademu raziskovalcu iz gospodarstva, kot somentor pa je sodeloval pri dveh doktorskih disertacijah. Je član raziskovalnega programa Napredne metode interakcij v telekomunikacijah, ter sodeluje v evropskem COST projektu IC 1003 Qualinet. V preteklosti je vodil nacionalni temeljni raziskovalni projekt, ter kot tehnični koordinator več razvojnih in aplikativnih projektov z industrijo. Kot raziskovalec je sodeloval v različnih nacionalnih in mednarodnih projektih ter v centru odličnosti. Od leta 2011 je član Komisije za ocenjevanje kakovosti FERI. Je član IEEE in SDJT.   Izbrane publikacije:
  • ŽGANK, Andrej. Three-stage framework for unsupervised acoustic modeling using untranscribed spoken content. ETRI J., Oct. 2010, vol. 32, no. 5, 10 str.
  • ŽGANK, Andrej, HORVAT, Bogomir, KAČIČ, Zdravko. Data-driven generation of phonetic broad classes, based on phoneme confusion matrix similarity. Speech commun.. [Print ed.], 2005, vol. 47, str. 379-393.
  • ŽGANK, Andrej, KAČIČ, Zdravko. Predicting the acoustic confusability between words for a speech recognition system using Levenshtein distance. Elektron. elektrotech.. [Print ed.], 2012, vol. 18, no. 8, str. 81-84.
  • VERDONIK, Darinka, ŽGANK, Andrej, PISANSKI PETERLIN, Agnes. The impact of context on discourse marker use in two conversational genres. Discourse studies, Dec. 2008, vol. 10, no. 6, str. 759-775, doi: 10.1177/1461445608096572.
  • IMPERL, Bojan, KAČIČ, Zdravko, HORVAT, Bogomir, ŽGANK, Andrej. Clustering of triphones using phoneme similarity estimation for the definition of a multilingual set of triphones. Speech commun.. [Print ed.], February 2003, vol. 39, no 3/4, str. 353-366.
  • ŽGANK, Andrej, ROJC, Matej. \"Lentinfo\" information - providing system for the Festival Lent programme. Int. j. speech technol., July 2003, vol 6, iss 3, str. 233-244.
  • ŽGANK, Andrej, VERDONIK, Darinka, KAČIČ, Zdravko. Slovenska baza BNSI broadcast news za razpoznavanje tekočega govora. Elektrotehniški vestnik. [Slovenska tiskana izd.], 2008, letn. 75, št. 3, str. 85-90.
  • ŽGANK, Andrej, ROTOVNIK, Tomaž, SEPESY MAUČEC, Mirjam. Slovenian spontaneous speech recognition and acoustic modeling of filled pauses and onomatopoeas. WSEAS trans. signal process., Jul. 2008, vol. 4, iss. 7, str. 388-397.
  • ŽGANK, Andrej, KAČIČ, Zdravko. Primerjava treh tipov akustičnih osnovnih enot razpoznavalnika slovenskega govora = A comparison of three acoustic basic unit types for Slovenian speech recognition. Elektrotehniški vestnik. [Slovenska tiskana izd.], 2005, vol. 72, no. 5, str. 273-278.
  • ŽGANK, Andrej, HORVAT, Bogomir, KAČIČ, Zdravko. Hiter prenos razpoznavalnika govora na nov jezik in primerjava metod za akustično adaptacijo. Elektrotehniški vestnik. [Slovenska tiskana izd.], 2004, vol. 71, no 4, str. 197-202.