dr. Mirjam Sepesy Maučec

Izredni profesor
univ. dipl. inž. rač. in inf.

  Univerza v Mariboru
  Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko
  Inštitut za elektroniko in telekomunikacije.
  Koroška cesta 46
  2000 Maribor
  G2-3N.56
  PON., 10:00-12:00
  Dr. Mirjam Sepesy Maučec je članica Laboratorija za digitalno procesiranje signalov. Študirala je računalništvo na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko. Na istoimenski fakulteti je leta 2001 tudi doktorirala iz področja računalništva in informatike. Habilitirana je v naziv izredna profesorica za predmetno področje telekomunikacije. Poučuje predmete, povezane s programiranjem, programskimi okolji za telekomunikacije, podatkovnim strukturami, algoritmi v telekomunikacijah in teorijo informacij. Njeno znanstveno področje pokriva  procesiranje naravnega jezika, statistično strojno prevajanje in modeliranje naravnega jezika. Sodeluje v nacionalnem raziskovalnem programu Napredne metode interakcij v telekomunikacijah.  Aktivna je tudi v številnih nacionalnih in mednarodnih projektih. Izbrane publikacije:
  • SEPESY MAUČEC, Mirjam, BREST, Janez. Reduction of morpho-syntactic features in statistical machine translation of highly inflective language. Informatica (Vilnius), 2010, vol. 21, no 1, str. 95-116.
  • VERDONIK, Darinka, SEPESY MAUČEC, Mirjam. O avtomatski evalvaciji strojnega prevajanja. Slovenščina 2.0, 2013, letn. 2013, št. 1, str. 111-133.
  • BREST, Janez, SEPESY MAUČEC, Mirjam. Self-adaptive differential evolution algorithm using population size reduction and three strategies. Soft computing [Tiskana izd.], 2011, vol. 15, no. 11, str. 2157-2174.
  • SEPESY MAUČEC, Mirjam, ROTOVNIK, Tomaž, KAČIČ, Zdravko, BREST, Janez. Using data-driven subword units in language model of highly inflective Slovenian language. Int. j. pattern recogn. artif. intell., Mar. 2009, vol. 23, iss. 2, str. 287-312.
  • BREST, Janez, SEPESY MAUČEC, Mirjam. Population size reduction for the differential evolution algorithm. Appl. intell. (Boston). [Print ed.], Dec. 2008, vol. 29, no. 3, str. 228-247.
  • SEPESY MAUČEC, Mirjam, KAČIČ, Zdravko. Statistical machine translation from Slovenian to English. CIT. J. Comput. Inf. Technol., Mar. 2007, vol. 15, no. 1, str. 47-59.