Danilo Zimšek

Asistent
univ. dipl. inž. tel.

  Univerza v Mariboru
  Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko
  Inštitut za elektroniko in telekomunikacije.
  Koroška cesta 46
  2000 Maribor
  G-215
  PON., 10:00-12:00
  Danilo Zimšek, univerzitetni diplomirani inženir telekomunikacij je znanstveno aktiven na področju sistemov govorne komunikacije. Je študent na doktorskem študiju, v okviru katerega preučuje sisteme za dialog, ki omogočajo čim bolj naravno komunikacijo človeka s strojem. Sodeluje pri izvajanju evropskega projekta SUMAT in projekta SIPINA.